Plaatselijk belang oosterzee

Plaatselijk Belang streeft ernaar om de leefbaarheid van Oosterzee te behouden en waar het kan te vergroten. Plaatselijk Belang behartigt de belangen van Oosterzee en de inwoners naar partijen zoals gemeente De Fryske Marren, waterschap, provincie, politie en woningcorporatie Lyaemer over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid van ons dorp, het aanzien van het dorp, woningbouw, baggeren en nieuwe ontwikkelingen.

Plaatselijk Belang Oosterzee exploiteert de camping gelegen aan het Tjeukemeer en beschikt over een aantal passanten ligplaatsen in drie havens. Hiermee financiert zij zaken als de kerstverlichting, het sinterklaasfeest, de waterdag maar ook zaken die het aanzien van Oosterzee verbeteren.

De Activiteiten Commissie organiseert diverse activiteiten waaronder ‘Eastersimmer’. Ieder jaar is dit weer een feestelijk weekend.

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft gekozen voor een commissiestructuur zoals op dit moment een energiecommissie die uitzoekt of er voor het dorp op het gebied van duurzame energie iets te bewerkstelligen valt.

Plaatselijk Belang is steeds op zoek naar vrijwilligers die af en toe wat klussen willen oppakken. Heeft u goede ideeën of wilt u graag meewerken aan een project of een klus, dan kunt u contact opnemen via pb@oosterzee.com. Of bezoek onze maandelijkse vergadering, in principe de 3e donderdag van de maand, in het zijzaaltje van Café Tjeukemeer. Het inloopspreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur.

Bezoek ook de jaarvergadering en word in ieder geval lid.