Bestuur

Algemeen

pb@oosterzee.com

Toine Trommelen - Voorzitter

Toine is najaar 2016 voorzitter geworden van PBO. Hij schrijft de meeste stukken richting overheden. Toine woont sinds 1998 in Oosterzee, waarvan nu vier jaar in het bestuur. Hij is er het meest trots op dat PBO zoveel voor Oosterzee betekent voor wat betreft kamperen, varen en recreëren.

+31 (0)6 125 942 47
t.trommelen@oosterzee.com

Guus Verhoef - Secretaris

Guus woont sinds 2010 in Oosterzee. Hij voert de administraties van de jachthavens en de camping. Hij is er trots op dat PBO met vrijwilligers de voorzieningen exploiteert.

g.verhoef@oosterzee.com

Meindert Boon - Penningmeester

Sinds 2008 is Meindert woonachtig in Oosterzee en sinds 2009 is hij penningmeester. Hij is het meest trots op de saamhorigheid binnen het dorp waarin de vrijwilligers dingen mogelijk maken zoals ‘Doch it foar dyn doarp’, de Speel Ontmoetingsplek, Sinterklaas en alle andere activiteiten.

m.boon@oosterzee.com

Petra Mosterman - lid van het bestuur

Petra is een ruim aantal jaren voorzitter geweest van het bestuur. Zij is eind 2016 als voorzitter teruggetreden, maar blijft wel graag een aantal afgesproken taken binnen het bestuur uitvoeren. Zij is er trots op mede initiatiefnemer te zijn geweest voor de Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats.

Jan Wever - Lid van het bestuur

Jan neemt met zijn vrijwilligers het overgrote deel van de dagelijkse beslommeringen voor zijn rekening: het innen van haven- en campinggelden, camping-, haven- en strandbeheer, het grasmaaien en het algehele onderhoud.

+31 (0)6 811 790 00
j.wever@oosterzee.com

Maria Bouma - Lid van het bestuur

Maria is geboren en getogen onder de rook van Oosterzee, in Echten en woont sinds kort ‘echt’ in Oosterzee. Zij ondersteunt Meindert met de financiële administratie.

m.bouma@oosterzee.com

Harry Brinksma - Adviseur van het bestuur

Harry woont al vanaf 1978 in Oosterzee. In de periode 2005 – 2014 bekleedde hij meerdere bestuursfuncties. We hebben zijn medewerking gevraagd vanwege de ziekte van Petra. Hij is er het meest trots op dat in de ALV van 2007 een Activiteitencommissie is gevormd die Oosterzee op de kaart heeft gezet.

pb@oosterzee.com

Bestuur Plaatselijk Belang OosterzeeV.l.n.r. Meindert Boon, Toine Trommelen, Petra Mosterman, Jan Wever, Guus Verhoef.
Vergaderschema Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur, elke derde donderdag van de maand.