Aktueel


Nieuws

Groenstation

Helaas is tuinhout aangetroffen op het groenstation. De buitengewoon opsporingsambtenaren hebben geen dader kunnen achterhalen. Het wordt nu opgeruimd. Nogmaals, er mag alleen groenafval gestort worden!


Boukjes bieb

Boukjes bieb is een feit. Iedereen kan een boek lezen op het terras, thuis, op de camping of in de boot. Ruilen mag ook en als jezelf boeken wilt toevoegen schroom niet.
Fanfare us ideael - Nieuw Leven

Us Ideael heeft een concert gegeven in Oosterzee aan het Sluispad. Voor informatie zie https://fanfare-uinl.jimdo.com/


Aanmelding voor glasvezel is verlengd tot 1 september 2019 september.

Toen de aanmelding op 1 juli was gesloten hadden de bewoners van Oosterzee de volgende percentages gehaald: buiten de bebouwde kom 55,8% en daarbinnen 31%. Oosterzee behoort daarmee tot de 24 (van de 33) kernen waarin glasvezel wordt aangelegd.

Voor een relatief grote kern noemt DFMopGlas dat een goede prestatie. Met 14 aanmeldingen erbij haalt ook Oosterzee binnen de bebouwde kom het streefpercentage van 35% en spelen we geen leentjebuur met het buitengebied.

De aanmelding daarvoor staat nu open tot 1 september. De aansluitwens na die datum wordt duur: naast de abonnementskosten betaalt u dan een extra bijdrage van € 250 binnen de kern van Oosterzee of € 995 in het buitengebied plus eventuele graafkosten.


Golfbreker bij strandje

De bovenzijde van de golfbreker bij het strandje is in slechte staat. Plaatselijk Belang Oosterzee is al een half jaar in de slag met provincie en gemeente om het onderhoud te regelen. Tot nu toe zonder resultaat.

Deze zomer lukt het dan ook niet meer om onderhoud aan de golfbreker te plegen. Een waarschuwing is dus op zijn plaats: niet op de golfbreker gaan lopen. U neemt een groot risico als u dat toch doet. Uw voeten kunnen erdoor zakken of verzwikken!


Nachtrust op de camping

Naar aanleiding van het verstoren van de nachtrust op de camping herhaalt het bestuur van PBO het reglement nog maar eens: op iedere camping in Nederland moet het na 22.00 uur rustig zijn, dus ook op de onze.

Het reglement hangt op twee plaatsen op de publicatieborden: bij de toiletten en bij de nieuwe jachthaven. Als kampeerders aankomen, dan besteedt de campingbeheerder altijd aandacht aan de nachtrust-regel. Hij kan altijd, ook midden in de nacht, gebeld worden bij ontij: 06 811 79 000.


Uitvoeren afspraken Algemene Leden Vergadering

Op de ALV heeft het bestuur van PBO met de leden een aantal afspraken gemaakt. Die afspraken zijn in de afgelopen bestuursvergadering nagelopen, zoals de wens om skate-elementen bij de Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats (SSO) te krijgen. Deze wens kan alleen in gang worden gezet als vrijwilligers zich melden die de kar willen trekken.

Een andere wens was: trimtoestellen plaatsen op de kop van het SSO, wat nu via de Aanjagers lijkt te gaan lukken.

Een drijvende steiger voor kleine bootjes wordt aan de oostkant van de nieuwe jachthaven uitgewerkt.

Op zaterdag 6 juli in Delfstrahuizen is er een waterdag voor de jeugd: ‘Optimist on tour’. De organisator verzorgt samen met de scholen op de vrijdag en de zondag evenementen.

Met de eigenaar van de klok in de kerktoren van Oosterzee-Buren is het bestuur van PBO in gesprek om de klok weer werkend te krijgen.


Bestemmingsplan Oosterzee West

Positief bericht is dat het College van Burgemeester en Wethouders akkoord is met een wijziging van het bestemmingsplan waartoe de nieuwbouw in West behoort. Dat bestemmingsplan is men nu op het gemeentehuis aan het schrijven. Er zijn echter wel twee tegenslagen: ten eerste is dat in het plan rekening moet worden gehouden met de geurcirkels van de bedrijven en ten tweede is de geldigheid van het al eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek inmiddels verlopen. Dat onderzoek zal dus opnieuw gedaan moeten worden.

In het coalitieakkoord van de Provincie Fryslân is het bouwen in de verschillende kernen nu beter mogelijk gemaakt. De gemeente levert noeste arbeid op dit punt.

Het bruggetje van het SSO-terrein naar de dijk heeft ook zo’n geschiedenis: voor de constructie ligt nu een ingenieursrapport van ruim 100 bladzijden. De gemeente verzorgt grondwerk en vergunning. PBO verzorgt de leuningen, het loopvlak en die constructie. De grondlegger is al aangeschaft.

De aanhouder wint!


Eastersee Regatta

Op 23, 24 en 25 augustus wordt de Eastersee Regatta in het Tsjûkemar bij Oosterzee verzeild. De Regatta is een internationale wedstrijd voor OK jollen. Zie https://zevenwolden.nl/evenementen/eastersee-regatta .


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

22 augustus 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer

23, 24 en 25 augustus 2019
Eastersee Regatta

26 september 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer

31 oktober 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer

28 november 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer

19 december 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer