Aktueel


Nieuws

Lemster Bokking

Op vrijdag 7 september hebben Geert de Haan, Sibbele Witteveen en Guus Verhoef de Lemster Bokking uitgereikt gekregen door Stichting Dorpsgezicht in Lemmer. Plaatselijk Belang Oosterzee heeft deze Lemster Bokking gewonnen met de restauratie van het gemaaltje/vogelhut aan het Tsjûkemar. De prijs is met name aan PBO toegekend omdat de restauratie van het gemaaltje door vrijwilligers is uitgevoerd. Namens PBO heeft Sibbele het dankwoordje uitgesproken.

De toekenning was een verrassing voor Geert, Sibbele en Guus omdat ook de gemeente was genomineerd voor de restauratie van het huisje met havenlicht (Eintsje fan’e daam).


'Red de hand'

'De hand' die gebruikt is bij het 'Iepenloftspul Weispield' is vervoerd naar de Brette Hoane, zie http://www.lc.nl/friesland/Deze-man-wil-de-hand-van-Bantega-redden-23377559.html


Mudrun in Oosterzee

In de wedstrijdcategorie bij de mannen is Marcel Oosterhuis uit Wanneperveen eerste geworden met een eindtijd van 47 minuten en 34 seconden. De winnaar van 2016, René Schaap uit Lemmer, ging er dit keer met de tweede plaats vandoor. Folkert Faber uit Nieuwehorne werd respectievelijk derde. Bij de vrouwen ging Lenneke van der Heide uit Heerenveen er vandoor met de eerste plaats, met een mooie tijd van 57 minuten. Karen Willemsma uit Vollenhove werd tweede. De derde plaats ging naar Marrit Groen uit De Knipe.

Voor foto's zie http://eastersimmer.nl/fotos/


Regatta 24 t/m 26 augustus

In het weekeinde van vrijdagmiddag 24 tot en met zondag 26 augustus zal de vijfde editie van de Eastersee Regatta 'de OK-Dinghy racing' worden gehouden in Oosterzee. Men hoopt weer vele deelnemers te mogen begroeten. Vorig jaar kwamen de zeilers uit Frankrijk, Engeland, Polen, België, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Voor meer informatie zie http://www.easterseeregatta.nl/DFM op glas

De vraagbundeling van DFMopGlas die in juni 2018 gestart is, is een succes geworden, zo schrijft men aan PBO. DFMopGlas heeft nog niet de aantallen die nodig zijn voor verglazing van het hele dorp, maar genoeg om mee te gaan met de gemeente DFM in de aanbesteding en alvast de eerste voorzieningen aan te leggen. Aanmelden kan uiteraard nog steeds.

Inmiddels heeft KabelNoord zijn planning afgegeven voor de panden in het buitengebied met een witte aansluiting (dat wil zeggen: deze heeft geen keuze uit meer leveranciers, maar beschikt over slechts een leverancier). Die planning wekt verwarring. DFMopGlas gaat ons daar nog nader over berichten.

Witte en grijze aansluitingen, zie Kaart DFM.pdf


Lodo van Hamelpad

De halfverharding op het Lodo van Hamelpad in Oosterzee Gietersebrug gaat bij droog weer stuiven. Tuinen die aan het pad liggen worden wit, maar ook voetgangers en fietsers komen witbestoven van het pad af.

Aan de gemeente DFM hebben wij gevraagd welk effect dit stof heeft op de gezondheid van bewoners en toeristen. De gemeente heeft de fabrikant, Koers Handel BV, die ons het betreffende product DurEko-mix levert,om advies gevraagd. Koers Handel heeft verklaard dat DurEko-mix een product is dat wordt gewonnen uit de natuur bij de winning van kalk voor de kalkzandsteen. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid van mens en dier, zie product verklaring Koers B.V..pdf

Alle partijen vinden het erg vervelend dat het product zo verstuift. DurEko-mix wordt al meer dan 12 jaar gebruikt en niet eerder heeft het zoveel hinder opgeleverd. De oorzaak zou liggen aan het moment van de aanleg in het najaar: de flinke hoeveelheid regen die er daarna overheen is gekomen en de winter die daarop volgde met onder andere veel opdooi (overdag temperaturen boven het vriespunt en ’s nachts temperaturen onder het vriespunt). Als eerste maatregel tegen het opstuiven heeft de Gemeente het pad bij droog weer natgehouden.

Binnenkort gaat de Gemeente als proef een ander product op het pad aanbrengen: Bio. Dit is nog steeds DurEko-mix maar dan in combinatie met lignine, een bindmiddel dat uit bomen wordt gehaald.

Deze maatregel zou ervoor zorgen dat er een betere samenhang in het pad ontstaat en ook dat de stuifoverlast grotendeels opgelost wordt.


Podiumkar

Bij het startpunt van de Eastersimmer Mudrun en bij de opstapplaats van de voetgangers en fietsers naar Weispield heeft de podiumkar een plek gehad op de kop van het havenhoofd. Het bestuur van PBO vindt dat een geslaagde actie en wil de kar graag behouden. Om dat te realiseren heeft het dak van de podiumkar nog wel een nieuw en licht tentdoek nodig. Na de zomer gaat de podiumkar weer naar de winterberging. Na het zomerreces zal het bestuur een plan voor de toekomst bedenken.


Havenkom Brette Hoanne nu op diepte

De eigenaar van de voormalige herberg Brette Hoanne heeft de havenkom laten baggeren. Sinds 6 juli 2018 is die weer op diepte. Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO) blijft tot einde vaarseizoen, dat is 31 oktober a.s., het beheer over de jachthaven voeren.


Baggeren buitenhaven Oosterzee Gietersebrug

De buitenhaven is in korte tijd dermate dichtgeslibd dat baggeren weer noodzakelijk is. De gemeente heeft dit ook onderkend en is bereid de haven dit jaar nog uit te baggeren. Dat zal na 1 oktober gebeuren.

Over de te baggeren diepte bestaat onduidelijkheid. Samen met een aantal ligplaatseigenaren zal PBO dit onderwerp bij de gemeente aankaarten.


Film bij Gemaaltje/Vogelhut

The Swinging Dutchman heeft bij ons Gemaaltje/Vogelhut een promotiefilmpje opgenomen dat op Youtube te bekijken is: https://m.youtube.com/watch?v=EIe6E_JV0VA


Leden werven in Oosterzee-Buren

Ons bestuurslid te Buren heeft onze ledenwerfactie daar nieuw leven ingeblazen. Uit zijn ronde blijkt dat lang niet iedereen al een nieuwe machtiging had ingevuld. Ook zijn er de nodige verhuizingen geweest. Op de helft van zijn ronde heeft hij al 15 nieuwe leden in kunnen schrijven! Hulde!!


Ledenaantal

Aantal leden


Woonvisie De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren maakt een nieuwe woonvisie voor de periode 2019 tot 2023. In deze visie omschrijft de gemeente het woonbeleid voor de komende jaren.

De gemeente heeft daarvoor een digitale peiling gehouden onder de inwoners wat zij belangrijk vinden.

De concept-woonvisie zal in november door de raad worden besproken. De exacte datum van die raadsvergadering is nog niet bekend.


Nieuwe indeling contactwethouders De Fryske Marren

Het college van De Fryske Marren heeft, net als in de vorige collegeperiode, besloten voor elk plaatselijk belang een contactwethouder aan te wijzen. Een contactwethouder is een vast aanspreekpunt voor dorp, stad of wijk. Plaatselijke belangen hechten namelijk veel belang aan een bestuurlijk aanspreekpunt in de gemeente. De contactwethouder is aanwezig bij de algemene ledenvergadering en heeft daarnaast eens per jaar een bestuurlijk overleg. Door de komst van een vijfde wethouder is er een nieuwe indeling gemaakt. De wethouders gaan na de vakantieperiode graag kennismaken met de plaatselijke belangen.

Wethouder Janny Schouwerwou is contactwethouder voor het gebied in het zuiden van de gemeente. Dorpen: Follega, Eesterga, Oosterzee, Oosterzee Buren, Echten, Delfstrahuizen, Echtenerbrug en Bantega.

Agenda

20 september 2018
Lezing: Woord en Beeld: Breyten Breytenbach's leven en kunst
Plaats: Nuweland, Buren 31 Oosterzee-Buren
Aanvang: 14.00 uur, prijs € 7,50
Aanmelden kan via mailto:hello@nuweland.nl

27 september 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering.

29 september 2018
Gert Vlok Nel & Riku Lätti (Die Wasgoedlyn) in concert
Plaats: Nuweland, Buren 31 Oosterzee-Buren
Aanvang: 20.30 uur, prijs € 16,50/€18,00
Aanmelden kan via mailto:hello@nuweland.nl

1 november 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering.

13 december 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering