Aktueel


Nieuws

Intocht Sinterklaas


Bestuur Plaatselijk Belang Oosterzee

Petra Mosterman heeft aangegeven haar rol binnen het bestuur jammer genoeg niet meer naar eigen wens te kunnen invullen. Haar drukke werkzaamheden en gezin vragen veel tijd waardoor er niet voldoende tijd meer is om haar rol in het bestuur van PBO goed in te vullen.

Alle bestuursleden betreuren haar besluit maar begrijpen dit volkomen. Petra heeft veel gedaan voor het dorp in haar rol als bestuurslid en voorzitter van PBO. Zij was een belangrijke link met de jeugd maar ook met de gemeente en de provincie. Haar frisse en kritische inbreng zullen we binnen het bestuur zeker gaan missen.

We zullen haar inzet voor het realiseren van het SSO niet vergeten. Dit was een geweldige prestatie met een enorme aanwinst voor ons dorp waar de jeugd veel gebruik van maakt.

Namens iedereen wil ik Petra hartelijk danken voor haar inzet en wij hopen in de toekomst weer een beroep op haar te mogen doen.

Toine Trommelen

Voorzitter Plaatselijk Belang Oosterzee


Nieuwe bestuursleden Plaatselijk Belang Oosterzee

Er komt een vacature vrij in het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee. Vind jij het belangrijk om met elkaar het dorp te laten sprankelen? En houd je van contacten met bewoners in het dorp, mensen van andere dorpen en beslis je graag mee over Oosterzee? Dan zijn we op zoek naar jou! Meer informatie via mailto:pb@oosterzee.com.


Lichtjespad

Plaatselijk Belang Oosterzee vraagt aandacht voor een prachtig initiatief. De Eben Haezer organiseert op 20 december een Lichtjespad, vanaf 18.00 uur door de straten van Oosterzee. Langs de route komt het kerstverhaal tot leven in de vorm van toneel, muziek en zang. Het is een evenement voor alle inwoners van Oosterzee en waarbij Oosterzee zich van de goede kant laat zien.


What'sapp groep

Op basis van gevoelens van onveiligheid door diefstallen is regelmatig het plaatsen van toezichtcamera’s ter sprake gekomen. Een camera levert echter alleen maar beelden. Het signaleren, maar vervolgens ook op heterdaad betrappen van een eventuele dief is veel effectiever. Andere dorpen lossen dit op met een What’sapp groep voor dorpelingen, zie . http://www.jong.fm/project-hans/ In hoeverre is er in Oosterzee behoefte aan een What’sapp groep in het kader van buurtpreventie? mailto:pb@oosterzee.com


Brette Hoane

Na lang en veel overleg met provincie en gemeente is het gelukt om te gaan starten met het baggeren in de Brette Hoanne.


Recreatievisie de Fryske Marren

Gemeente de Fryske Marren heeft een recreatievisie opgesteld. Plaatselijk Belang Oosterzee vindt het belangrijk dat de inwoners de kans krijgen goed geïnformeerd te worden. In hoeverre heeft u belangstelling voor een informatieavond? Bijgaand de link naar de concept visie op recreatie in De Fryske Marren, zie https://www.defryskemarren.nl/publicaties/ter-inzage_42759/item/inspraak-concept-recreatievisie-de-fryske-marren_43459.html


Jong FM

Jong FM verzamelt ideeën voor de jeugd in de gemeente De Fryske Marren. Scholen, de gemeente, (sport) verenigingen en zo meer krijgen de kans een goed idee in te dienen en € 500, 00 te winnen. Natuurlijk moeten de ideeën wel aan een paar voorwaarden voldoen om als beste uit de bus te komen. Het zijn er niet veel, maar wel belangrijk:

  1. Het beste idee is bedoeld voor een groep jongeren, bijvoorbeeld in een buurt, wijk, stad, dorp of de hele gemeente, niet voor privézaken.
  2. Het beste idee is realistisch en binnen een half jaar uit te voeren.
  3. Het beste idee is vooral creatief en niet duur.

500 euro voor het beste idee! Zie http://www.jong.fm/project-hans/


Omgevingsvisie

Vergunningen aanvragen in gemeente de Fryske Marren is tot nu toe een heel gedoe. De gemeente heeft een concept omgevingsvisie gemaakt. Hierin wordt het de mogelijk om via één loket iets aan te vragen.
Via de website van de gemeente https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsbrieven_42767/ kun je je abonneren op de nieuwsbrief hierover. Ook het concept zelf is te vinden op deze website.


Vrijwilligersavond op 13 januari 2018

De gebruikelijke avond om de vrijwilligers van Plaatselijk Belang Oosterzee te bedanken voor hun inspanningen wordt gehouden op zaterdag 13 januari 2018. Op die avond de gebruikelijke activiteiten met onder meer ‘de speech van de voorzitter’ met daarin een terugblik en een vooruitblik wat we in 2018 (verder) oppakken.


NL doet 10 maart

Noteer 10 maart alvast in de agenda, want dan gaan we in Oosterzee de camping weer een pimp-beurt geven. Deze keer wordt het kleine schuurtje bij de camping opgeknapt. Help je mee er weer iets moois van te maken? Van het geld dat we verdienen met de camping sponsort plaatselijk belang leuke activiteiten in het dorp zoals Eastersimmer, de OK Jollen race enzovoort.


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Vrijwilligers - Meld U aan

PBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat is altijd kwetsbaar: mensen vertrekken uit Oosterzee of kunnen om gezondheidsredenen minder doen dan voorgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden in het groen, de haven en de camping kunnen we mensen gebruiken. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden frequent en langdurig zijn kan het bestuur van Plaatselijk Belang een onkostenvergoeding met de vrijwilliger afspreken. Ook ontstaan weer nieuwe werkgroepen of worden van ons afvaardigingen naar andere clubs gevraagd. Ook daarom zijn we steeds op zoek naar bewoners van Oosterzee die ons komen versterken. Aanmelden bij de secretaris van het bestuur van uw Plaatselijk Belang.


Ledenaantal

Aantal ledenDe nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.6


Agenda

14 december 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

20 december 2017
C.B.S Eben Haëzer organiseert een Lichtjespad door Oosterzee. De kerstwandeling start vanaf 18.00 uur op de basisschool op de Grieën 5. Opgave: ouderraad.ebenhaezer@gmail.com of zich aanmelden op de school. Sluitingsdatum 8 december.

20 december 2017
Groene startavond Tûk Wenjen in het Baken te Lemmer, zie https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsberichten_42743/item/zeven-groene-startavonden-tuk-wenjen-over-energiezuinig-wonen_43531.html

15 januari 2018
Algemene ledenvergadering Dorp Centraal, tevens Nieuwjaarsbijeenkomst. Aanvang 20.00 uur, Dorpshuis De Brêge, Echtenerbrug

25 januari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

10 maart 2018
NLdoet