Aktueel


Nieuws

Vogelkijkhut


Het Gemaaltje dat nu in gebruik is als Vogelkijkhut, is door vrijwilligers helemaal mooi opgeknapt en geschilderd met behulp van financiële bijdragen van Gemeente De Fyske Maren, het Waterschap en de Vogelwacht Oosterzee e.o.

Alle deuren en kozijnen, plafond en muren, maar ook de informatiepanelen over de geschiedenis van het Gemaaltje hebben een opfrisbeurt gekregen.

De deur van de Vogelkijkhut staat nu permanent open, zodat iedereen even naar binnen kan kijken om de hut te bewonderen.


Kerst Wind wint langste afstand survivalrun de Knipe


Nieuw huurcontract Brette Hoane

Na intensieve gesprekken met de Provincie Fryslan heeft het bestuur een nieuw huurcontract afgesloten. Gevolg daarvan is dat de provincie de verslibde toegang tot de haven eenmalig gaat baggeren; het uitbaggeren van de haven moeten we zelf doen.


Eastersee Regatta augustus 2017

Het Open Nederlands Kampioenschap OK-klasse / Eastersee Regatta wordt op 26 en 27 augustus op het Tsjûkemar voor Oosterzee verzeild. Ingrid en Harm de Vries zijn erin geslaagd om dit evenement ook in 2018 en 2019 naar Oosterzee te krijgen. In de week voor 24 augustus verwachten we de eerste zeilers hier in het dorp. Het plaatselijk comité verwacht zeilers uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België en natuurlijk ons land. Naar het zich laat aanzien kan het aantal deelnemers dit jaar op 75 komen; vorig jaar waren er 43 deelnemers. Zie ook www.easterseeregatta.nl .

WSV Zevenwolden uit Lemmer verleent faciliteiten voor de organisatie van de wedstrijden en levert met haar kotter het startschip. Vanwege het hoge aantal deelnemers wordt de schouw van Meindert Boon nu als contraschip ingezet. We verwachten ook twee skûtsjes waarmee liefhebbers het water op kunnen.


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Vrijwilligers - meld u aan

PBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat is altijd kwetsbaar: mensen vertrekken uit Oosterzee of kunnen om gezondheidsredenen minder doen dan voorgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden in het groen, de haven en de camping kunnen we mensen gebruiken. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden frequent en langdurig zijn kan het bestuur van Plaatselijk Belang een onkostenvergoeding met de vrijwilliger afspreken.

Ook ontstaan weer nieuwe werkgroepen of worden van ons afvaardigingen naar andere clubs gevraagd.

Ook daarom zijn we steeds op zoek naar bewoners van Oosterzee die ons komen versterken.

Aanmelden bij de secretaris van het bestuur van uw Plaatselijk Belang.


Ledenaantal

Aantal leden


De nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.4

Agenda

17 augustus 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

26, 27 en 28 augustus 2017
Open Nederlands Kampioenschap / Eastersee Regatta

9 september
Finale Miss Intercontinental Netherlands 2017 te Rotterdam.
Onze dorpsgenoot Selina de Jong doet hieraan mee.

21 september 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

19 oktober 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

23 november 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

14 december 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

25 januari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur