Aktueel


Nieuws

Impressie LichtjespadWhatsapp buurtpreventie

Bij incidenten steeds direct ‘112’ bellen, zo mogelijk een foto maken en vooral geen eigen rechter gaan spelen. Daarna het incident melden op de Whatsapp groep.

Op het inloopspreekuur vooraf aan de bestuursvergadering meldde ons oud-bestuurslid Petra Mosterman de geboorte van de What’ app groep Buurtpreventie. Een spontane actie naar aanleiding van een verontrustend incident: een witte bestelbus heeft meisjes klemgereden. Plaatselijk Belang ondersteunt dit initiatief van harte. De gemeente DFM heeft zeer voortvarend de bordjes Buurtpreventie in het centrum van het dorp opgehangen.

Samen met de gemeente en de wijkagent organiseert PBO op korte termijn een informatieavond waarin de spelregels voor het gebruik van de What’s app groep worden afgesproken.


Onderhoud Herenweg

De aanpak van de Herenweg binnen de bebouwde kom staat nu voor 2021 bij de Provincie in de planning. Als Plaatselijk Belang willen we de activiteiten van de werkgroep een jaar eerder, dus in 2020 opstarten. Er hebben zich al liefhebbers voor de werkgroep aangemeld. Wie doen er nog meer mee? Uw bericht daarover graag naar: guus.verhoef@gmail.com


Bestuur Plaatselijk Belang Oosterzee

Petra Mosterman heeft aangegeven haar rol binnen het bestuur jammer genoeg niet meer naar eigen wens te kunnen invullen. Haar drukke werkzaamheden en gezin vragen veel tijd waardoor er niet voldoende tijd meer is om haar rol in het bestuur van PBO goed in te vullen.

Alle bestuursleden betreuren haar besluit maar begrijpen dit volkomen. Petra heeft veel gedaan voor het dorp in haar rol als bestuurslid en voorzitter van PBO. Zij was een belangrijke link met de jeugd maar ook met de gemeente en de provincie. Haar frisse en kritische inbreng zullen we binnen het bestuur zeker gaan missen.

We zullen haar inzet voor het realiseren van het SSO niet vergeten. Dit was een geweldige prestatie met een enorme aanwinst voor ons dorp waar de jeugd veel gebruik van maakt.

Namens iedereen wil ik Petra hartelijk danken voor haar inzet en wij hopen in de toekomst weer een beroep op haar te mogen doen.

Toine Trommelen

Voorzitter Plaatselijk Belang Oosterzee


Nieuwe bestuursleden Plaatselijk Belang Oosterzee

Er komt een vacature vrij in het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee. Vind jij het belangrijk om met elkaar het dorp te laten sprankelen? En houd je van contacten met bewoners in het dorp, mensen van andere dorpen en beslis je graag mee over Oosterzee? Dan zijn we op zoek naar jou! Meer informatie via mailto:pb@oosterzee.com.


Vervoer op afroep

Sjors de Ridder, student van de Wageningen Universiteit, vraagt om onze medewerking bij het uitzetten van een enquête over behoeften van inwoners van dorpen als het onze voor vervoer op afroep, denk daarbij aan de Opstapper, regiotaxi en de belbus.

Als bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee hebben we de enquête inmiddels ingevuld en wij zullen die ook op Facebook zetten. De student vraagt ons om de link zo breed mogelijk te verspreiden. Dus hecht u eraan dat uw mening over uw behoefte aan vervoer op afroep meetelt, dan graag op de volgende link dubbelklikken en de vragen vóór zaterdag 13 januari invullen: https://goo.gl/forms/DOehnlvF9XzmsDgu2


Tarieven 2018

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee heeft besloten om de tarieven voor 2018 voor de camping en de jachthavens gelijk te houden aan de tarieven zoals die voor 2017 hebben gegolden. Dit gezien de geringe inflatiecorrectie over 2017.


Jong FM

Jong FM verzamelt ideeën voor de jeugd in de gemeente De Fryske Marren. Scholen, de gemeente, (sport) verenigingen en zo meer krijgen de kans een goed idee in te dienen en € 500, 00 te winnen. Natuurlijk moeten de ideeën wel aan een paar voorwaarden voldoen om als beste uit de bus te komen. Het zijn er niet veel, maar wel belangrijk:

  1. Het beste idee is bedoeld voor een groep jongeren, bijvoorbeeld in een buurt, wijk, stad, dorp of de hele gemeente, niet voor privézaken.
  2. Het beste idee is realistisch en binnen een half jaar uit te voeren.
  3. Het beste idee is vooral creatief en niet duur.

Heb je een goed idee voor de jeugd in De Fryske Marren? Geef die dan voor 1 januari 2018 aan ons door! Dat kan ook online! http://www.jong.fm/project-hans/


Vrijwilligersavond op 13 januari 2018

De gebruikelijke avond om de vrijwilligers van Plaatselijk Belang Oosterzee te bedanken voor hun inspanningen wordt gehouden op zaterdag 13 januari 2018. Op die avond de gebruikelijke activiteiten met onder meer ‘de speech van de voorzitter’ met daarin een terugblik en een vooruitblik wat we in 2018 (verder) oppakken.


NL doet 10 maart

Noteer 10 maart alvast in de agenda, want dan gaan we in Oosterzee de camping weer een pimp-beurt geven. Deze keer wordt het kleine schuurtje bij de camping opgeknapt. Help je mee er weer iets moois van te maken? Van het geld dat we verdienen met de camping sponsort plaatselijk belang leuke activiteiten in het dorp zoals Eastersimmer, de OK Jollen race enzovoort.


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Ledenaantal

Aantal ledenDe nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.6


Agenda

25 januari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

8 februari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

22 februari 2018
Bijeenkomst werkgroep Aanjagers Tsjûkemar aanvang 20.00 uur, café Tjeukemeer Oosterzee

10 maart 2018
NLdoet

22 maart
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

5 april 2018
Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang, aanvang 20.00 uur café Tjeukemeer

26 april 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

24 mei 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

21 juni 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur