Aktueel


Nieuws

Aanmelding Inloopsessie gebruik PC/Tablet

Meer en meer doet het internet zijn intrede. We doen er niet alleen leuke en leerzame dingen mee, maar ook worden steeds meer dagelijkse zaken via internet geregeld. Met name voor de senioren onder ons kan dit wel eens voor obstakels zorgen. Er zijn organisaties zoals seniorweb.nl en seniorwebzwf.nl die u daarbij kunnen begeleiden. Zij organiseren inloopavonden en oefentrainingen op locaties als Lemmer en Joure.

Om het gemak voor u senioren te vergroten, willen wij bekijken of er interesse is om ook in Oosterzee zo’n inloopsessie te organiseren, eventueel samen met Seniorwebzwf.nl. Denk hierbij aan uitleg van het algemeen gebruik van de laptop, tablet of mobiel en bijbehorende software zoals Word, Photoshop en Email. Of u wilt gewoon meer mogelijkheden verkennen van de Windows of Android operating software i.s.m. het internet.

Bij voldoende aanmeldingen kan al op korte termijn een inloopmiddag/-avond worden georganiseerd. Plaatselijk Belang verzorgt de faciliteiten. Voor u is dit dus helemaal GRATIS.

Als u zich wilt aanmelden, stuur dan een mailtje naar mijn mailadres r.f.kuijpers@home.nl Schrijf behalve uw naam zeker ook op over welke onderwerpen u uitleg wilt.


Impressie Klusdag zaterdag 11 maart 2017Op zaterdag 11 maart heeft de jaarlijkse klusdag met financiële medewerking van het Oranje Fonds / NLDoet plaatsgevonden. De vrijwilligers hebben de podiumkar opgeknapt en Jan het hek bij het strand en dit alles bij prachtig weer. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet.


Aanzicht van de haven

Wie heeft een goed idee? We krijgen opmerkingen van in de geul langsvarende boten dat het aanzicht van de haven van Oosterzee-Gietersebrug nog best wel wat aantrekkelijker kan. De nieuwe steigers en walbeschoeiing van de oude haven zijn al pluspunten, maar hoe kan het aanzien verder verbeterd worden? Voorstellen graag uiterlijk 6 april as. bij het bestuur.


Sport Spel en Ontmoetingsplaats (SSO)

De naam ‘SSO’ vinden we niks, want die is niet van deze tijd. Daarom vragen we met name aan de jongeren uit het dorp of zij een leukere naam willen verzinnen. Natuurlijk bekronen we de winnende naam met een prijs. Jullie suggesties graag naar de commissie of de secretaris. In de lente zullen we met steun van de gemeente DFM bouwtechnisch de puntjes op de i van het terrein zetten. Als eerste zullen we de drainage verbeteren, zodat de speelplaats ook goed te gebruiken is in nattere tijden.


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl

De provinsje wol meihelpe om mear toeristen nei de Tsjûkemar te krijen. Fan in mar dêr't je oerhinne farre, moatte de toeristen der hinne gean om der te ferbliuwen. Doarpsbelangen en oare ferieningen yn de streek om de Tsjûkemar hinne hawwe dêr mei-inoar in plan foar makke.

Yn it plan stiet bygelyks dat der in hotel komme moat by parkearplak De Lanen by de A6. Ek moatte der foarsjenningen komme as strannen, húskes of kamperplakken. It hurdfarren stiet ek op it ferlanglistje.

De plannemakkers wolle foaral jonge wettersporters berikke. De provinsje sjocht no mei de streek nei de helberens en helpt mei it opinoar ôfstimmen fan de inisjativen. De provinsje en gemeente de Fryske Marren ha ek al meiholpen by it skriuwen fan it plan. De rezjy bliuwt by de streek. Zie link www.omropfryslan.nl/nijs/697112-plan-om-mear-en-langer-toeristen-nei-tsjukemar-te-luken


Sociaal wijkteam

Op het overleg met de besturen van de Plaatselijke Belangen uit voormalig Lemsterland, waaraan nu ook Lemstervaart deelneemt, heeft het Sociaal Wijkteam een goede uitleg gegeven hoe zij de problematiek aanpakt. Het team heeft verteld dat de problematiek in ons gebied aanzienlijk minder is dan bijvoorbeeld in Leeuwarden of Heerenveen en dat we ook ten opzichte van de rest van de gemeente De Fryske Marren niet in negatieve zin opvallen. Contact met het Sociaal wijkteam via telefoonnummer 140514. Op de website staat informatie wanneer u hun hulp in kunt roepen:

http://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/sociaal-wijkteam_43086


Vaste staanplaatsen op de camping

Drie vrije plekken op de camping
Op onze kleinschalige camping (28 plaatsen op drie veldjes] hebben we twee open staanplaatsen voor uw caravan. De was- en toiletgelegenheid van de camping is recent vernieuwd.

Een plaats kost € 1.057,20 (inclusief 6% btw) voor het hele seizoen. Als u geen inwoner bent van de gemeente De Fryske Marren, dan komt daar nog een bedrag van € 112,80 aan toeristenbelasting bij.

Oosterzee ligt direct aan de zuidzijde van het Tjeukemeer en heeft een zandstrandje, drie jachthavens en een trailerhelling. Er is een fiets- en wandelpad direct aan het meer.

Een paar vaste staanplaatsen op de camping zijn beschikbaar. U kunt hierover contact opnemen met Jan Wever, 06-8117900.


Ledenwerving

De ledenwerfactie heeft nog niet voldoende resultaat opgeleverd. We zoeken naar leden van ons Plaatselijk Belang die (een gedeelte van) een straat voor hun rekening willen nemen om nieuwe leden te werven. Aanmelden graag bij de secretaris Guus Verhoef. Voor de ledenwerving komt er een flyer Wat doet Plaatselijk Belang? met als boodschap Je helpt voor € 7,50 gewoon het dorp.


Ledenaantal

Aantal leden


Eastersee Regatta 2017, 2018 en 2019

Ingrid en Harm de Vries zijn erin geslaagd om de komende drie jaar het Open Nederlands Kampioenschap / Eastersee-regatta naar het Tsjûkemar te krijgen. WSV De Zevenwolden uit Lemmer is weer gevraagd om hulp en steun bij het organiseren van de wedstrijden. In 2017 zal de Eastersee Regatta gehouden worden op 26, 27 en 28 augustus.


De nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr. 2

Agenda

20 april 2017

Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

18 mei 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

29 juni 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

26, 27 en 28 augustus
Open Nederlands Kampioenschap / Eastersee Regatta