Aktueel


Nieuws

Werkzaamheden Holsteinpad

Binnenkort wordt gestart met een aantal werkzaamheden aan het Holsteinpad in Oosterzee. Zo worden de bosschages langs de weg verwijderd, de bermen opgehoogd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Graag attenderen wij u op het nieuwsbericht op de website van de Fryske Marren.


Verslag vrijwilligersavond 11 januari

Zaterdagavond 11 januari heeft de voorzitter van het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee alle vrijwilligers waarop we het afgelopen jaar hebben kunnen steunen, bedankt voor hun tijd en inzet. Het is een geanimeerde avond geworden. Wil je je ook inzetten voor ons plaatselijk belang en heb je een onderwerp dat (meer dan) de aandacht verdient? Meld je aan of informeer naar de mogelijkheden. Aansluiten bij een bestaande werkgroep kan ook natuurlijk.
NLDoet zaterdag 14 maart

We gebruiken NLDoet van het Oranjefonds voor het doen van een aantal onderhoudswerkzaamheden, zodat bij de aanvang van het vaar- en kampeerseizoen de boel er weer spik-en-span uitziet. We kunnen heel goed nog een vrijwilliger of 4 gebruiken. Graag aanmelden bij Jan Wever of Guus Verhoef.
Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang donderdag 2 april

Op donderdagavond 2 april houdt Plaatselijk Belang Oosterzee haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Voor de pauze staat het stellen van vragen centraal en het krijgen van informatie van het gemeentebestuur van De Fryske Marren, de politie, de woningbouwvereniging, werkgroep N-Weg, DorpCentraal en de Club van Aanjagers.

Na de pauze worden de gebruikelijke jaarstukken van het bestuur doorgenomen. Wilt u meepraten over hoe het in ons dorp gaat en wat de belangrijke onderwerpen zijn voor de komende jaren dan is uw aanwezigheid belangrijk.


Vacatures bestuur Plaatselijk Belang Oosterzee

Op de ALV van 2 april stelt het bestuur voor twee nieuwe bestuursleden te benoemen. Daar zijn we erg blij mee. Alleen we hebben nog meer vacatures. Omdat we na de benoeming met zes mannen in het bestuur zitten, roepen we met name vrouwen op om zich aan te melden. Het is de bedoeling dat aspirant bestuursleden eerst een aantal vergaderingen meedraaien, voordat ze in het bestuur worden benoemd.Podiumkar te huur

Kort geleden heeft onze podiumkar een nieuw dakje gekregen. Al eerder zijn de bodem en het interieur aan de beurt geweest en is er een speciaal trapje gemaakt. Het is nu helemaal in orde.

De podiumkar hebben we onlangs aan Lemmer verhuurd om Sinterklaas ook daar welkom te heten.

De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.


27 juni 2020 Eastersimmer – mudrun – survival

Van onze Activiteitencommissie kregen we het bericht dat zij samen met de Stichting Survivalbaan Eastersee op zaterdag 27 juni een mudrunsurvival organiseren. Reserveer de datum. 's Avonds is er weer een spetterend feest, vermoedelijk op het strand. Nadere berichten volgen.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

13 februari 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

19 maart 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

2 april 2020
Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, café Tjeukemeer

23 april 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

28 mei 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

25 juni 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

250 augustus 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

27 juni 2020
Eastersimmer Mudrun Survival