Aktueel


NieuwsVerkoop openhaardhout voor inwoners De Fryske Marren op vrijdag 22 november

Ook dit jaar is er weer hout beschikbaar voor inwoners van De Fryske Marren. Het gaat om hout dat vrijkomt bij het onderhoud van bomen in de gemeente. Er is elk jaar veel vraag hiernaar, zodat we de datum alvast aankondigen. U kunt zich op 22 november tussen 9.00 en 12.00 uur inschrijven. We verloten het hout onder alle inschrijvingen, zie hier


Alleen bladeren in de bladkorf

De bladeren vallen van de bomen en de bladkorven worden al goed gevuld! De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan. Let op: ze zijn alleen voor bladafval, niet voor snoeiafval. Bedankt voor uw medewerking!
We legen de korf elke week. Is hij eerder vol of zijn er problemen dan kunt u een melding doen of dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 14 05 14. Verder kunt u tuinafval gratis inleveren op de milieuterreinen in Balk, Joure en Lemmer, zie hier


Ministerie legt besluit gaswinning omgeving Tsjûkemar ter inzage

Tot en met 5 december legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Oldelamer ter inzage. Het gasveld strekt zich in onze gemeente uit tot onder het Tsjûkemar, zie gaswinning Fryske Marren

Tijdens de ter inzage legging organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiemarkt. U bent van harte welkom op de informatiemarkt om zich te informeren over het ontwerp-instemmingsbesluit en het winningsplan en vragen te stellen aan medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, SodM en Vermilion.


Sinterklaas komt 23 november naar Oosterzee

De Goedheiligman heeft aangekondigd dat hij en de Pieten op zaterdag 23 november om 14.00 uur in de haven van Oosterzee zullen aankomen.


Wie wint de cultuurprijs De Fryske Marren 2019?

In onze dorpen zijn elk jaar producties, die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. De beoordelingscommissie van Kultuerpriis De Fryske Marren roept inwoners en plaatselijke belangen op om een voordracht voor de prijs te doen: Is er in uw dorp een mooi Openluchtspel uitgevoerd? Heeft de toneelvereniging een voortreffelijk stuk op de planken gezet? Is er een inwoner die een bijzonder Friestalig boek gepubliceerd heeft? Is er een groep jongeren in het dorp die actief zijn met muziek en doen ze dat in het Fries? Dan kan die vereniging of die dorpsgenoot in aanmerking komen voor de Kultuerpriis De Fryske Marren.

Waarom reiken wij de prijs uit? In De Fryske Marren wordt de Friese taal nog veel gebruikt, dat blijkt uit cijfers. 70 tot 80% van de inwoners spreekt Fries, 80 tot 90 % verstaat het. Wij willen dat dat op z’n minst gelijk blijft, maar liever zien we dat het nog beter wordt. De gemeente wil daarom het gebruik van het Fries stimuleren. De uitreiking van de Kultuerpriis is daarvoor een mogelijkheid. Daar betrekken we de dorpsbelangen en onze inwoners ook bij. De prijs bestaat uit een bedrag van € 750 en wordt jaarlijks uitgereikt. Vorig jaar won dichter en schrijver Eppie Dam uit Sloten de prijs voor zijn dichtbundel Ienkennich lânskip.

Aanmelden voor 23 november. U kunt de vereniging of uw dorpsgenoot waarvan u vindt dat die voor de prijs in aanmerking kan komen aanmelden door voor 23 november een email te sturen naar: mailto:info@defryskemarren.nl de naam en contactgegevens van de vereniging/dorpsgenoot, inclusief emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Graag mailen t.a.v. Yde Wierda . Wilt u bij de voordracht in het kort aangeven waarom u vindt dat de vereniging/persoon in aanmerking kan komen voor de prijs? Als voordrager ook graag uw naam, emailadres en telefoonnummer in de mail zetten. Alvast bedankt voor uw meedenken!


Kaarsjes aanstekenKerstboom en kerstverlichting

Bestuur en vrijwilligers zorgen ook dit jaar voor de kerstsfeer in Oosterzee. Mooie kerstbomen worden geplaatst en verlichting wordt aangebracht in de bomen en boven de Gietersevaart.


Kerst Wind Nederlands Kampioen Survival

Onze plaatsgenoot Kerst Wind heeft zaterdag 12 oktober de Nederlandse titel behaald tijdens het Open NK Survival op de middellange afstand. Totaal 260 deelnemers. Het parcours was dertien kilometer met 57 hindernissen. Kerst kwam in een tijd van 1:24:44 minuten over de eindstreep.

De foto is gemaakt door Trientje Wind


Opwaardering golfbreker

De golfbreker bij het strandje is sterk aan onderhoud toe. Via de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar neemt de gemeente DFM deel in de materiaalkosten voor dit onderhoud. In het vroege voorjaar zullen vrijwilligers uit ons dorp de golfbreker herstellen, zodat deze in de zomer van 2020 weer op een veilige manier gebruikt kan worden.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

22 november 2019
Verkoop open haardhout voor inwoners de Fryske Marren, zie hier

23 november 2019
Intocht Sinterklaas Oosterzee

28 november 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer

19 december 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer