Aktueel


Nieuws

Passanten zonder toiletvoorziening niet welkom

Van het toiletgebouw op de camping kan tot 1 juli geen gebruik worden gemaakt: dat blijft gesloten.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee volgt daarmee de noodverordening Corona van de gemeente De Fryske Marren.
Bootjes en campers met een eigen sanitaire voorziening zijn welkom, voor overige passanten zijn jachthaven en trekkersveld gesloten.
Blijf op de camping en in de jachthavens letten op het behouden van de afstand van 1½ (anderhalve) meter.


Groei berenklauw bij fietspad

De berenklauw o.a. naast het fietspad om de Tsjûkemar, maar ook op andere plaatsen is weer aan het groeien. De gemeente is daar erg beducht voor i.v.m. het gevaar voor de volksgezondheid. PBO heeft met de gemeente afgesproken dat we via een melding (liefst met foto) op de website van de gemeente de groei van de berenklauw melden. Schroom niet: iedere inwoner kan die melding doen, hoe meer meldingen hoe beter.


Data bestuursvergaderingen tweede halfjaar

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee heeft de vergaderdata voor het tweede halfjaar vastgesteld en vergadert in 2020 op: 25 juni, 20 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december 2020. Als de Corona het toelaat steeds om 20.00 uur in Café de Jister, inlooop half uur 19.30 uur

De ALV staat voor 10 september op de agenda.

De vrijwilligersavond is op zaterdagavond 9 januari 2021.


Secretaris bestuur PBO gezocht

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee zoekt een nieuwe secretaris door het vertrek eind augustus van de huidige functionaris. Inlichtingen over het takenpakket bij Guus Verhoef of Toine Trommelen, zie http://oosterzee.com/.


NL doet op zaterdag 12 september

NLDoet is eerder vanwege de Corona van begin maart uitgesteld. We organiseren NLDoet nu op zaterdag 12 september en voeren onder leiding van Jan Wever een aantal klussen uit. Voor de lunch wordt gezorgd. Reserveer de datum in je agenda: het is erg leuk om een zaterdagje mee te klussen.


Coronamaatregelen

Coronamaatregelen Fryske Marren, lees verder


Belangrijke informatie Corona-virus

Om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk in te dammen, zijn er nieuwe richtlijnen en nemen de huisartsenpraktijken in Lemmer en Echtenerbrug met ingang van maandag 16 maart nadere maatregelen.

Wij vragen u dringend om:

 • altijd eerst te bellen en niet naar de praktijk te komen
 • bij klachten door griep of verkoudheid en luchtwegklachten thuis te blijven en rustig uit te zieken.
 • geen handen te schudden en gepaste afstand te houden van andere patiënten als u in de praktijk bent.
 • geen briefjes, recepten e.d. af te halen als dat kan wachten
 • met minder dringende zaken te wachten.

Bel de praktijk als er klachten van kortademigheid of benauwdheid optreden.

De huisartsen stellen een apart spreekuur in voor patiënten met griep-, verkoudheid- of luchtwegklachten die moeten worden gezien door de huisarts. Dit spreekuur is op een aparte locatie, om de patiënten met een mogelijke Corona-besmetting gescheiden te houden van andere patiënten. De patiënten worden dus niet op de eigen praktijk gezien. Ook kunt u een andere huisarts treffen dan uw eigen huisarts.

De huisartsen handelen nu zoveel mogelijk vragen telefonisch of per e-mail af. Alleen patiënten met spoedeisende klachten worden gezien. De huisarts bepaalt welke patiënten moeten worden gezien; de assistentes overleggen dit met de huisarts. Bestaande afspraken die kunnen wachten (bijv. controles) worden mogelijk afgezegd. U ontvangt dan bericht van uw huisarts.

Alle praktijken houden de toegangsdeur dicht. Patiënten die een afspraak hebben en naar de praktijk komen, moeten aanbellen of telefoneren en worden dan binnen gelaten door de assistente.

Voor meer informatie verwijzen we u naar:

de website van de RIVM

 • het landelijke publieksnummer 0800-1351
 • http://thuisarts.nl


 • 27 juni 2020 Eastersimmer Ten Wolde's Bouwplaats Mud Run is afgelast

  Helaas hebben wij als organisatie moeten besluiten dat de MudRun op 27 juni niet door kan gaan. De verwachtingen zijn nog te onzeker en belemmeren de voorbereiding; Ontzettend jammer, we hadden er zo'n zin in!
  Zodra deze crisis achter de rug is, gaan we als bestuur om tafel om te bepalen of we het evenement in een later stadium alsnog plaats kunnen laten vinden.
  Het inschrijfgeld wordt aan u teruggestort en wij hopen dat u onze facebookpagina en website http://www.eastersimmer.nl in de gaten houdt en wij u alsnog een keer aan de start zien verschijnen.


  Podiumkar te huur

  De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

  Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.

  Ledenaantal

  Aantal leden


  Agenda

  25 juni 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  27 juni 2020

  Eastersimmer Ten Wolde's Bouwplaats Mudrun Survival is afgelast

  25 augustus 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  10 september 2020
  Algemene Leden Vergadering, aanvang 20.00 uur, Café De Jister

  24 september 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  29 oktober 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  26 november 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  17 december 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  9 januari 2021
  Vrijwilligersavond