Aktueel


Nieuws

Vuurwerkoverlast? Meld het!

We merken dat er de laatste tijd veel vuurwerk wordt afgestoken. De afgelopen periode ontvangen we hierover meldingen van inwoners uit de buurt die hier overlast van ervaren. We wijzen u erop dat het afsteken van vuurwerk verboden is. Aanvullend geldt er dit jaar een (landelijk) vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Steekt u toch vuurwerk af? Dan riskeert u een boete van € 100, zie


Sinterklaasintocht

U bent gewend dat er door het hele jaar evenementen worden georganiseerd in Oosterzee. De Oranjevereniging , Survivalbaan, EBC en Plaatselijk Belang zijn actief om voor onze dorpsbewoners leuke dagen te organiseren. Een daarvan is het jaarlijks terugkerend evenement van de intocht van Sinterklaas.

De Sinterklaascommissie is vol goede moed aan het organiseren van dit voor kinderen zo’n leuke gebeurtenis begonnen. Hierbij hebben zij deelgenomen aan een gesprek met de burgermeester om te bespreken hoe en wat dit jaar te doen met de Sinterklaasintocht. Hierin zijn de maatregelen die de veiligheidscommissie heeft voorgesteld ter bestrijding van het coronavirus besproken m.b.t. tot de Sinterklaasintochten. Gedurende dit gesprek werd het duidelijk dat een Sinterklaasintocht op de gebruikelijke manier onmogelijk blijkt te zijn. Dit vinden wij en de Sinterklaascommissie natuurlijk heel jammer maar staan ook achter het belang van de huidige coronamaatregelen.

Dus jammer genoeg: Geen intocht Sinterklaas dit jaar.

Bestuur Plaatselijk Belang Oosterzee


Peutergroep Oosterzee heeft plaats voor nieuwe peuters

CKO KleurRijk is een kinderopvangorganisatie, welke kleinschalige, uitdagende opvang biedt vanuit een christelijke levensvisie. Wij staan voor persoonlijke aandacht voor ieder kind, huiselijkheid en ervaringsgerichte activiteiten met veel aandacht voor sport, creativiteit en natuur. Peuterspeelzaal Oosterzee biedt opvang in de vorm van een peuterplusgroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar in CBS Eben Haëzer te Oosterzee. We hebben plaats voor nieuwe peuters! In een mooi eigen klaslokaal daagt de pedagogisch medewerker de kinderen spelenderwijs uit en bereidt hen voor op de basisschool. Dit gebeurt door kringmomenten, werkjes die bij de ontwikkeling van het kind op dat moment passen, samen spelen, praten, voorlezen en zingen. De samenwerking met de school is ook belangrijk. Zo delen we het schoolplein, het leerplein en doen soms gezamenlijke activiteiten met groep 1.

We zijn geopend op woensdag-en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.

Voor meer informatie tel. 06-19452147 of mail: oosterzee@kleurrijk.nl


Overlast SSO

In overleg met de bewoners en de gemeente is besloten de bomenwal te vervangen door een bloemenperk en verlichting te installeren. Dit laatste is reeds deels gerealiseerd. Bij het plaatsen van het bruggetje bij het SSO zal er ook nog een 3 tal extra lantaarnpalen worden aangelegd door de gemeente.

Plaatselijk Belang heeft de (drugs)overlast besproken met de gemeente, politie en sociaal wijkteam. We willen de nodige maatregelen treffen om te zorgen dat het SSO weer een plek wordt voor alle jeugd in Oosterzee zonder vernielingen en overlast. De afspraken met de gemeente over verlichting en de verwijdering van de bomenwal helpen hierbij. Vanuit de politie is ook duidelijk het verzoek aan de bewoners van het dorp alles te melden bij de politie (liefst voorzien van beeldmateriaal). Dit kan door foto’s, video of ooggetuigenverslag door te gegeven aan de voorzitter via de mail mailto:t.trommelen@oosterzee.com. Wilt u het anoniem doen dan kunt u een envelop met de gegevens in de brievenbus doen van het politiebureau in Lemmer of bellen met MMA (meld misdaan anoniem) 0800 7000.


Rioolwerkzaamheden Gietersevaart

In november start de gemeente met rioolwerkzaamheden aan de Gietersevaart, zie brief Fryske Marren.pdf die aan de bewoners van de Gietersevaart is toegestuurd.


Groenstort - graag dump melden

Nu de groenstortplaatsen zijn opgeheven en de locaties ontmanteld zijn, zijn we bang dat her en der groenstort gaat plaatsvinden. Plaatselijk Belang Oosterzee vraagt hierbij aan de bewoners van Oosterzee om alle illegale dump van groenafval en ander afval (langs de weg, in een sloot, …. ) op een openbare plaats als een melding door te geven aan de gemeente De Fryske Marren. Hierbij de link van de melding.


Belangrijke informatie Corona-virus

Om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk in te dammen, zijn er nieuwe richtlijnen en nemen de huisartsenpraktijken in Lemmer en Echtenerbrug met ingang van maandag 16 maart nadere maatregelen.

Wij vragen u dringend om:

 • altijd eerst te bellen en niet naar de praktijk te komen
 • bij klachten door griep of verkoudheid en luchtwegklachten thuis te blijven en rustig uit te zieken.
 • geen handen te schudden en gepaste afstand te houden van andere patiënten als u in de praktijk bent.
 • geen briefjes, recepten e.d. af te halen als dat kan wachten
 • met minder dringende zaken te wachten.

Bel de praktijk als er klachten van kortademigheid of benauwdheid optreden.

De huisartsen stellen een apart spreekuur in voor patiënten met griep-, verkoudheid- of luchtwegklachten die moeten worden gezien door de huisarts. Dit spreekuur is op een aparte locatie, om de patiënten met een mogelijke Corona-besmetting gescheiden te houden van andere patiënten. De patiënten worden dus niet op de eigen praktijk gezien. Ook kunt u een andere huisarts treffen dan uw eigen huisarts.

De huisartsen handelen nu zoveel mogelijk vragen telefonisch of per e-mail af. Alleen patiënten met spoedeisende klachten worden gezien. De huisarts bepaalt welke patiënten moeten worden gezien; de assistentes overleggen dit met de huisarts. Bestaande afspraken die kunnen wachten (bijv. controles) worden mogelijk afgezegd. U ontvangt dan bericht van uw huisarts.

Alle praktijken houden de toegangsdeur dicht. Patiënten die een afspraak hebben en naar de praktijk komen, moeten aanbellen of telefoneren en worden dan binnen gelaten door de assistente.

Voor meer informatie verwijzen we u naar:

de website van de RIVM

 • het landelijke publieksnummer 0800-1351
 • http://thuisarts.nl

 • Podiumkar te huur

  De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

  Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.

  Ledenaantal

  Aantal leden


  Agenda

  26 november 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  17 december 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  9 januari 2021
  Vrijwilligersavond