Aktueel


Nieuws

Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan!

Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u toestemming aanvragen bij onze gemeente voor een locatie. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid. In dit draaiboek beschrijft u op welke manier er tijdens het carbidschieten met de (geldende) coronamaatregelen rekening wordt gehouden. U kunt de locatie tot 1 november digitaal bij de Fryske Marren aanvragen, zie hier


Impressie NL doet 12 september

Bovenstaande heeft de jongste deelnemer Thijs samen met zijn moeder Jacqueline uit de vaart gehaald.


Tonielferiening "it Freonental" Oosterzee

Vanwege COVID-19 is er besloten om zowel met de jeugd als het volwassen toneel, niet te starten dit seizoen. Het bestuur ziet geen mogelijkheid dit veilig te organiseren.


Gietersevaart

Het voet- en rijwiel pad langs de Gietersevaart is in slechte staat. Op bepaalde plaatsen is er voor fietsers nauwelijks meer doorkomen aan, op andere plaatsen verdwijnt het pad langzaam in de vaart. Namens de bewoners heeft Plaatselijk Belang Oosterzee dit weer aangekaart bij de gemeente. De gemeente wil het aanpakken van de riolering en het leggen van glasvezel ter plekke gaan combineren.


Groenstort - graag dump melden

Nu de groenstortplaatsen zijn opgeheven en de locaties ontmanteld zijn, zijn we bang dat her en der groenstort gaat plaatsvinden. Plaatselijk Belang Oosterzee vraagt hierbij aan de bewoners van Oosterzee om alle illegale dump van groenafval en ander afval (langs de weg, in een sloot, …. ) op een openbare plaats als een melding door te geven aan de gemeente De Fryske Marren. Hierbij de link van de melding.


Belangrijke informatie Corona-virus

Om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk in te dammen, zijn er nieuwe richtlijnen en nemen de huisartsenpraktijken in Lemmer en Echtenerbrug met ingang van maandag 16 maart nadere maatregelen.

Wij vragen u dringend om:

 • altijd eerst te bellen en niet naar de praktijk te komen
 • bij klachten door griep of verkoudheid en luchtwegklachten thuis te blijven en rustig uit te zieken.
 • geen handen te schudden en gepaste afstand te houden van andere patiënten als u in de praktijk bent.
 • geen briefjes, recepten e.d. af te halen als dat kan wachten
 • met minder dringende zaken te wachten.

Bel de praktijk als er klachten van kortademigheid of benauwdheid optreden.

De huisartsen stellen een apart spreekuur in voor patiënten met griep-, verkoudheid- of luchtwegklachten die moeten worden gezien door de huisarts. Dit spreekuur is op een aparte locatie, om de patiënten met een mogelijke Corona-besmetting gescheiden te houden van andere patiënten. De patiënten worden dus niet op de eigen praktijk gezien. Ook kunt u een andere huisarts treffen dan uw eigen huisarts.

De huisartsen handelen nu zoveel mogelijk vragen telefonisch of per e-mail af. Alleen patiënten met spoedeisende klachten worden gezien. De huisarts bepaalt welke patiënten moeten worden gezien; de assistentes overleggen dit met de huisarts. Bestaande afspraken die kunnen wachten (bijv. controles) worden mogelijk afgezegd. U ontvangt dan bericht van uw huisarts.

Alle praktijken houden de toegangsdeur dicht. Patiënten die een afspraak hebben en naar de praktijk komen, moeten aanbellen of telefoneren en worden dan binnen gelaten door de assistente.

Voor meer informatie verwijzen we u naar:

de website van de RIVM

 • het landelijke publieksnummer 0800-1351
 • http://thuisarts.nl

 • Podiumkar te huur

  De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

  Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.

  Ledenaantal

  Aantal leden


  Agenda

  29 oktober 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  26 november 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  17 december 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  9 januari 2021
  Vrijwilligersavond