Aktueel


Nieuws

Glasvezel in ons dorp en buitengebied nu echt mogelijk!

Glasvezel voor alle inwoners van onze gemeente De Fryske Marren. Met dit doel voor ogen slaat de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) de handen ineen met de ervaren glasvezelpartij Glasvezel buitenaf. Er komen zeven identieke informatieavonden in onze gemeente.

U kunt zich tot uiterlijk 1 juli 2019 aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als 50% van de bewoners buiten de bebouwde kom de gemeente dit doet en 35% van de bewoners van het dorp, dan komt de glasvezel er. En ook snel, want DFMopGlas en Glasvezel buitenaf willen nog dit jaar starten met de bouw van het glasvezelnetwerk in de gemeente.
Voor meer informatie zie glasvezel.pdf. Als je nog vragen hebt over glasvezel die je misschien eerst aan een lokale bekende wilt stellen dan kun je dat doen bij Geertje Witteveen, Arjan Bokhorst, Anne Hoekstra of Guus Verhoef.


Voorkom stelen buitenboordmotoren

De politie voert weer een actie tegen het stelen van buitenboordmotoren. Zij raadt aan bij diefstal altijd aangifte te doen. Belangrijk is natuurlijk om je buitenboordmotor zo safe mogelijk te bevestigen, en het serie- en typenummer van je buitenboordmotor te noteren. Maak er ook een foto van.

Er is door de politie een heel depot met buitenboordmotoren teruggevonden, waarvan de eigenaar onvindbaar is.


Melding doen

Als je op straat iets tegenkomt waarvan je denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden dan kun je dat bij de gemeente De Fryske Marren melden via haar website. Er is keuze tussen Melding openbare ruimte en Melding straatverlichting.


Kunstroute Kunst en Meer rondom Tsjûkemar

Kunst en Meer organiseert van van 30 mei tot 2 juni, telkens tussen 11.00 en 17.00 uur, de Kunstroute 'De Tsjûkemar uit de (kist)kast'. Centraal staan kisten van meer dan twee meter hoog, waarin meerdere kunstenaars en activiteiten zijn samengevoegd. Op alle dagen zijn langs de route meerdere activiteiten zoals palingroken en muziek. De route rondom het Tsjûkemar is dertig kilometer lang. Het is een fietsroute, maar de route is ook per auto te volgen. Het project is te volgen op Facebook en Instagram. Op de locaties zijn flyers en het programmaboekje te verkrijgen. Meer informatie is te vinden op https://www.detsjukemar.nl/

Oranjefeest 2019

De Oranjevereniging Oosterzee organiseert van 20 tot en met 22 juni de feestweek op het terrein van VV EBC in Oosterzee. Programma
20 juni aanvang 14.00 uur voor 50+ en vanaf 19.30 uur de Pub-quiz
21 juni aanvang 15.00 uur voor de kinderen een survival circuit en vanaf 19.00 uur Playbackshow
22 juni aanvang 13.00 uur straten volleybaltoernooi en vanaf 21.00 uur is de tent open voor de slotavond

Voor meer informatie zie Facebookpagina @ovoosterzee.


Drakenbootrace

Op initiatief van de Aanjagers van de Tsjûkemar wordt op vrijdag 5 juli in Echtenerbrug een ‘drakenbootrace’ gevaren: 8 peddelaars en een trommelaar buiten de stuurman van de organisatie. De race begint om 18.00 uur. Alle kernen van om het meer worden uitgenodigd mee te doen. Een volgend jaar wordt de race in een andere plaats georganiseerd. Er is plaats voor 20 teams. De race is dit jaar gratis voor de deelnemers. De publiciteit wordt verzorgd via de website https://www.spektakeltsjukemar.nl/ . Teams kunnen zich op deze website opgeven. Contactpersoon namens PBO is Johan Tabak via johantabak@hotmail.com .


Watersportactiviteiten

De Aanjagers van de Tsjûkemar organiseren op 4-5-6 juli een weekeinde vol watersportactiviteiten. Centraal staat optimist-on-tour, wat ingekocht is van het Watersportverbond. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs in de dorpen kunnen gebruik maken van een optimist, een kano of een sup. Zie voor het programma: https://www.spektakeltsjukemar.nl/


Plaquette bij de schoorsteenpijp

Het bestuur van Stichting Schoorsteenpijp Oosterzee heeft vrijdag 12 april een plaquette geplaatst bij de schoorsteenpijp.


Eastersee Regatta

Op 23, 24 en 25 augustus wordt de Eastersee Regatta in het Tsjûkemar bij Oosterzee verzeild. De Regatta is een internationale wedstrijd voor OK jollen. Zie https://zevenwolden.nl/evenementen/eastersee-regatta .


Resultaten Algemene leden Vergadering

Op 4 april heeft Plaatselijk Belang Oosterzee haar jaarvergadering gehouden.

Allereerst heeft de Gemeente De Fryske Marren verteld over het bouwplan Oosterzee-West, daarna gaf DFMopGlas de laatste stand van zaken rond het glasvezelkabelnet in het dorp en tot slot hebben de Aanjagers van de Tsjûkemar verteld over de Survivalbaan Oosterzee en de nieuwe ontsluiting naar het meer aan de oostkant. Onze voorzitter, Toine Trommelen, ontvouwde de plannen voor Skate-elementen bij SSO, trimtoestellen, drijvende steiger voor kleine bootjes, de restauratie van het gemaaltje en camera’s bij havens en camping.

Na de pauze zijn de meer huishoudelijke zaken gepasseerd zoals notulen van de vorige keer, financiële jaarstukken 2018, begroting 2019, investeringsbegroting 2019 en bestuursmutaties.

Zie concept verslag.pdf


Survivalbaan Eastersee


Bestuursleden van Stichting Survivalbaan Eastersee en enthousiaste jeugd. V.l.n.r. Frans Heesen, Kerst Wind, Bjorn Broers, Kor Broers, Remco Hooijer, Domien Ettema en Harm de Jong. Foto: Jan van der Werf

Als het nieuwe survivalseizoen begint in september hoopt de Stichting Survivalbaan Eastersee de baan officieel te kunnen openen. Naar verwachting kan de baan zelf al in juli gebruikt worden. Voor de vorderingen: zie facebookpagina @Survivalbaaneastersee.

De survivalbaan kan door iedereen gebruikt worden. Er komen twee trainers voor de jeugd en op zondag kan er twee uur vrij getraind worden. De survivalbaan is niet-permanent toegankelijk vanwege de kans op ongelukken bij onbegeleid trainen.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

24 mei 2019
Officiële opening Expositie Spaties Spaces van de Friese kunstenaar Anne Jaap de Rapper bij Nuweland, Buren 31 Oosterzee Buren van 19.30 tot 21.30 uur.

25 mei tot 20 juli 2019
Expositie Spaties Spaces van Friese kunstenaar Anne Jaap de Rapper bij Nuweland, Buren 31 Oosterzee Buren.

30 mei t/m 2 juni
Kunstroute Kunst en Meer rondom de Tsjûkemar.

20 t/m 22 juni 2019
Oranjefeest

27 juni 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur, daarna is er een bestuursvergadering.

4,5 en 6 juli 2019
Watersportactiviteiten o.a. optimist-on-tour zie https://www.spektakeltsjukemar.nl/

5 juli 2019
Drakenbootrace te Echtenerbrug aanvang 18.00 uur, https://www.spektakeltsjukemar.nl/.

23, 24 en 25 augustus 2019
Eastersee Regatta