Aktueel


Nieuws

Kerst Wind Nederlands Kampioen Survival

Kerst Wind is op 6 januari in Beltrum (Achterhoek) Nederlands Kampioen Survival geworden. De lengte van het parcours was 23 kilometer en bevatte 65 hindernissen. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie.


Streetdance in Echtenerbrug

Elke woensdag en donderdag, schoolvakanties uitgezonderd, is er streetdance-les in Echtenerbrug voor jongens, meisjes en volwassenen. Kom gerust te allen tijde langs voor een gratis proefles. Instromen is het gehele jaar door mogelijk. Heb je interesse, mail naar streetdance


Voorlichtingsbijeenkomst Laagvliegroutes

Op 24 januari a.s. organiseert Egbert Oenema in samenwerking met Plaatselijk Belang Echtenerbrug en Laagvliegroutes Friesland Nee en in samenwerking met Plaatselijk Belang Oosterzee en Plaatselijk Belang Bantega een voorlichtingsbijeenkomst over de geplande laagvliegroutes over Zuid Friesland naar en van Lelystad Airport. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis De Brêge, De Veenscheiding 18 in Echtenerbrug.


Concept Woonvisie De Fryske Marren

Concept Woonvisie Fryske Marren, klik hier
Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee heeft op dit concept gereageerd, zie PBO - Reactie op Woonvisie DFM.pdf


Vandalisme

Vermoedelijk afgelopen vrijdag 07 december zijn vandalen in het recent opgeknapte Gemaaltje/Vogelkijkhut bijeen gekomen om onder het genot van 14 pilsjes binnen een brandje te stichten. Het brandje heeft nogal wat schade tot gevolg gehad: tegeltjes op de vloer kapot, ruitje kapot, verkoold houtwerk, roetsporen.

Er moeten mensen zijn die afgelopen vrijdag of donderdag thuis zijn gekomen met een brandlucht in de kleren. Wie is dat opgevallen? Graag melden bij de secretaris van uw Plaatselijk Belang. Dan kunnen we kijken wat we met de schade doen.

Vreselijk ook voor de vrijwilligers, die begin dit jaar een paar maanden hebben gewerkt aan het opknappen van het Gemaaltje. Voor het opgeknapte Gemaaltje hebben we als Plaatselijk Belang als waardering de Lemster Bokking uit handen van de Burgemeester mogen ontvangen. Om misselijk van te worden.


Ingekomen bericht bewoonster Oosterzee 't Gemaaltje in Oosterzee

Prachtig gelegen aan het Tjeukemeer wat door vrijwilligers prachtig opgeknapt is en daarvoor ook nog een gemeentelijke prijs heeft ontvangen. Waar veel fietsers even pauzeren om te genieten van het prachtige uitzicht. Tot zaterdag, na een tip binnen gekregen te hebben, dat er onder genot van vele biertjes binnen een brand was geweest. Daardoor is de authentieke tegelvloer zwaar beschadigd en zelfs een raampje stuk.

Dus als er iemand is die wat gezien heeft of geroken (degenen die dit gedaan hebben moeten een rooklucht in de kleding hebben), laat iets van u horen en meldt het bij de secretaris van Plaatselijk Belang. Dit is puur vandalisme! Er is inmiddels aangifte gedaan van vernieling en brandstichting.


Baggeren

De gemeente DFM heeft ons bericht over het baggeren van de nieuwe haven van Oosterzee. Onderstaand het baggerschema wat de gemeente hanteert.


Het is van belang dat de ligplaatsen tijdens het baggeren vrij zijn van boten. Als uw boot niet naar een winterstalling gaat, kunt u het beste met een andere ligplaatseigenaar overleggen om uw boot tijdelijk in een andere box te leggen.


Nieuwe AED's

Oosterzee heeft twee AED’s, apparaten waarmee mensen met een hartstilstand kunnen worden gereanimeerd: één bij de Superrr in Oosterzee-Gietersebrug en één bij de voormalige kerk in Oosterzee-Buren. Plaatselijk Belang Oosterzee vernieuwt op eigen kosten de AED’s, zodat deze goed functioneren als ze gebruikt moeten worden. Helaas was de gemeente DFM ‘niet thuis’ toen wij haar vroegen om de apparaten te vernieuwen.

Let wel: reanimatie met behulp van een AED mag alleen gedaan worden door daartoe opgeleide personen. Diegenen die interesse hebben in een AED- en reanimatietraining kunnen zich opgeven bij de secretaris van PBO: mailto:g.verhoef@oosterzee.com.


SSO bezocht door Sint Johannesga

We hebben op de Sport- Spel en Ontmoetingsplaats een aanzienlijke delegatie uit Sint Johannesga mogen ontvangen die in hun dorp een vergelijkbare voorziening wil realiseren. Ter plekke en later in het café hebben we zoveel mogelijk van onze bouwkennis aan hen overgedragen. Sint Johannesga nam haar petje af voor onze SSO.


Kerstsfeer

Bestuur en vrijwilligers zorgen weer voor de kerstsfeer in Oosterzee. Er komt een mooie kerstboom uit het bos en de lampjes boven de Gietersevaart worden weer ontstoken.


Vrijwilligersavond

Op zaterdagavond 12 januari 2019 wil het bestuur van PBO graag zijn vrijwilligers bedanken voor hun inspanningen. De voorzitter zal in zijn speech terugkijken naar wat het afgelopen jaar heeft gebracht maar ook naar wat gaat komen. De vrijwilligers ontvangen voor deze avond nog een uitnodiging.


NL Doet

Op zaterdag 16 maart vanaf 10.00 uur knappen we met steun van NL Doet onze schuren, schuttingen, plaveisel en spulletjes op zodat we weer netjes aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Vrijwilligers die deel willen nemen, kunnen zich nu al aanmelden bij de secretaris: mailto:g.verhoef@oosterzee.com Voor de lunch wordt gezorgd. Laten we 2019 met een ruime ploeg goed beginnen.


ALV

Op donderdagavond 4 april 2019 om 20.00 uur houden wij onze Algemene Leden Vergadering in het café Tjeukemeer. De ALV is de belangrijke vergadering waarin het bestuur van PBO graag met de leden de koers voor het komende jaar uitzet en verantwoording aflegt over wat het het afgelopen jaar heeft verricht. Een afvaardiging van het gemeentebestuur is aanwezig om gemeentelijke plannen voor het dorp toe te lichten. Iedere bewoner kan daar zijn of haar eitje neerleggen.


Werkgroep Herenweg

De werkgroep Herenweg gaat van start met de voorbereiding van het in 2019 en 2021 geplande onderhoud van de provinciale N-Weg (de Herenweg). Na de eigen oriëntatie treedt de werkgroep in contact met de aangewezen projectleider van de Provincie Fryslân om in overleg zoveel mogelijk munt te slaan uit het geplande onderhoud. De werkgroep heeft al een zestal leden, maar er is nog wel plaats voor een liefhebber. Meld je aan bij de secretaris: mailto:g.verhoef@oosterzee.com


Data bestuursvergaderingen

Donderdagavond 13 december om 20.30 uur houden we onze laatste bestuursvergadering van 2018. Voor de eerste helft van 2019 zijn de data van de bestuursvergadering met inloopspreekuren bekend en in de agenda opgenomen. Op dezelfde dagen als de bestuursvergaderingen om 20.00 zijn er bestuursleden aanwezig om bewoners te ontvangen op het inloopspreekuur.


Bestuursleden gezocht

Het bestuur van PBO is op zoek naar mensen die onze gelederen komen versterken. Met twee nieuwe bestuursleden zal ons bestuur weer op peil zijn. Meld je aan en loop een paar vergaderingen met het bestuur mee zodat we over en weer kunnen kijken of dat bevalt. De benoeming tot bestuurslid is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering die in april 2019 plaatsvindt.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

12 januari 2019
Vrijwilligersavond

23 januari 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

28 februari 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

16 maart 2019
NL doet vanaf 10.00 uur

21 maart 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

4 april 2019
Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, 20.00 uur café Tjeukemeer

25 april 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

23 mei 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

27 juni 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering