Aktueel


Nieuws

Vrijwilligersavond 11 januari 2020

Op zaterdagavond 11 januari vanaf 19.00 uur wil het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee haar vrijwilligers graag bedanken voor het werk dat in het dan afgelopen jaar is uitgevoerd. De avond vindt plaats in het Café Tjeukemeer en is ook bedoeld voor de partners van deze onmisbare personen.We maken nader met elkaar kennis en smeden nieuwe plannen voor het komende jaar. De uitnodiging valt vooraf op de mat.


Bruggetje bij SSO: we zijn er mee bezig

De voorbijganger ziet al een tijd op de kop van de Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats de ligger voor het bruggetje over de ringvaart naar het meer liggen. Inmiddels zijn daar de leuningen aan gelast. We zijn in gesprek met de gemeente o.a. over de extra eis dat de maaiboot onder het bruggetje door moet kunnen.Alleen bladeren in de bladkorf

De bladeren vallen van de bomen en de bladkorven worden al goed gevuld! De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan. Let op: ze zijn alleen voor bladafval, niet voor snoeiafval. Bedankt voor uw medewerking!
We legen de korf elke week. Is hij eerder vol of zijn er problemen dan kunt u een melding doen of dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 14 05 14. Verder kunt u tuinafval gratis inleveren op de milieutrreinen in Balk, Joure en Lemmer, zie hier


Ministerie legt besluit gaswinning omgeving Tsjûkemar ter inzage

Tot en met 5 december legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Oldelamer ter inzage. Het gasveld strekt zich in onze gemeente uit tot onder het Tsjûkemar, zie gaswinning Fryske Marren

De juristen van de Stichting Tegengas uit Follega hebben een model voor een zienswijze gemaakt die door een ieder individueel is te ondertekenen. Het bestuur van uw Plaatselijk Belang Oosterzee is het met de stellingname van harte eens. Het is nu zaak om zoveel mogelijk zienswijzen bij het ministerie te krijgen.

Teken dus uiterlijk 5 december deze zienswijze om de politiek, gemeenten DFM en Weststellingwerf, provincie Fryslân en enkele politieke partijen te steunen bij hun verzet tegen deze gaswinning. Het aantal telt! Het adres is Ministerie van Economische zaken en klimaat, Inspraakpunt winningsplan Oldelamer, Postbus 248, 2250AE Voorschoten.


Opwaardering golfbreker

De golfbreker bij het strandje is sterk aan onderhoud toe. Via de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar neemt de gemeente DFM deel in de materiaalkosten voor dit onderhoud. In het vroege voorjaar zullen vrijwilligers uit ons dorp de golfbreker herstellen, zodat deze in de zomer van 2020 weer op een veilige manier gebruikt kan worden.


27 juni 2020 Eastersimmer – mudrun – survival

Van onze Activiteitencommissie kregen we het bericht dat zij samen met de Stichting Survivalbaan Eastersee op zaterdag 27 juni een mudrunsurvival organiseren. Reserveer de datum. 's Avonds is er weer een spetterend feest, vermoedelijk op het strand. Nadere berichten volgen.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

19 december 2019
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, inloopspreekuur 19.30 uur, bestuursvergadering 20.00 uur, café Tjeukemeer

11 januari 2020
Vrijwilligersavond, aanvang 19.00 uur café Tjeukemeer

27 juni 2020
Eastersimmer Mudrun Survival