Aktueel


Nieuws

Passanten zonder toiletvoorziening niet welkom

Van het toiletgebouw op de camping kan tot nader bericht geen gebruik worden gemaakt: dat blijft gesloten.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee volgt daarmee de noodverordening Corona van de gemeente De Fryske Marren.

Bootjes en campers met een eigen sanitaire voorziening zijn welkom, voor overige passanten zijn jachthaven en trekkersveld gesloten.

Blijf op de camping en in de jachthavens letten op het behouden van de afstand van 1½ (anderhalve) meter.


Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.


Bruggen, sluizen en fietspontjes blijven langer dicht

Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, blijven ook de bruggen, sluizen en fietspontjes tot en met 28 april dicht. Bruggen en sluizen gaan alleen op afroep open, net als in de winter. Dit geldt voor alle 18 Friese gemeenten. Onze gemeente houdt daarnaast ook de fietspontjes tot en met 28 april uit de vaart. Voor toiletgebouwen op campings, in havens, bij stranden en natuurparken was dit al duidelijk. Met het dichthouden van toiletgebouwen, bruggen, sluizen en kleine pontjes kunnen we de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren, beter waarborgen en handhaven. Hiermee willen we de verspreiding van het coronavirus ook in Fryslân zoveel mogelijk vertragen en beperken.


Belangrijke informatie Corona-virus

Om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk in te dammen, zijn er nieuwe richtlijnen en nemen de huisartsenpraktijken in Lemmer en Echtenerbrug met ingang van maandag 16 maart nadere maatregelen.

Wij vragen u dringend om:

  • altijd eerst te bellen en niet naar de praktijk te komen
  • bij klachten door griep of verkoudheid en luchtwegklachten thuis te blijven en rustig uit te zieken.
  • geen handen te schudden en gepaste afstand te houden van andere patiënten als u in de praktijk bent.
  • geen briefjes, recepten e.d. af te halen als dat kan wachten
  • met minder dringende zaken te wachten.

Bel de praktijk als er klachten van kortademigheid of benauwdheid optreden.

De huisartsen stellen een apart spreekuur in voor patiënten met griep-, verkoudheid- of luchtwegklachten die moeten worden gezien door de huisarts. Dit spreekuur is op een aparte locatie, om de patiënten met een mogelijke Corona-besmetting gescheiden te houden van andere patiënten. De patiënten worden dus niet op de eigen praktijk gezien. Ook kunt u een andere huisarts treffen dan uw eigen huisarts.

De huisartsen handelen nu zoveel mogelijk vragen telefonisch of per e-mail af. Alleen patiënten met spoedeisende klachten worden gezien. De huisarts bepaalt welke patiënten moeten worden gezien; de assistentes overleggen dit met de huisarts. Bestaande afspraken die kunnen wachten (bijv. controles) worden mogelijk afgezegd. U ontvangt dan bericht van uw huisarts.

Alle praktijken houden de toegangsdeur dicht. Patiënten die een afspraak hebben en naar de praktijk komen, moeten aanbellen of telefoneren en worden dan binnen gelaten door de assistente.

Voor meer informatie verwijzen we u naar:Afbeeldingsresultaat voor logo eastersimmer
27 juni 2020 Eastersimmer Ten Wolde's Bouwplaats Mud Run is afgelast

Helaas hebben wij als organisatie moeten besluiten dat de MudRun op 27 juni niet door kan gaan. De verwachtingen zijn nog te onzeker en belemmeren de voorbereiding; Ontzettend jammer, we hadden er zo'n zin in!
Zodra deze crisis achter de rug is, gaan we als bestuur om tafel om te bepalen of we het evenement in een later stadium alsnog plaats kunnen laten vinden.
Het inschrijfgeld wordt aan u teruggestort en wij hopen dat u onze facebookpagina en website http://www.eastersimmer.nl in de gaten houdt en wij u alsnog een keer aan de start zien verschijnen.


Podiumkar te huur

De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.

Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

23 april 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur

28 mei 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

25 juni 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

27 juni 2020

Eastersimmer Ten Wolde's Bouwplaats Mudrun Survival is afgelast

25 augustus 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister