Aktueel


Nieuws

ALV

Op donderdagavond 4 april 2019 om 20.00 uur houden wij onze Algemene Leden Vergadering in het café Tjeukemeer. De ALV is de belangrijkste vergadering waarin het bestuur van PBO graag met de leden de koers voor het komende jaar uitzet en verantwoording aflegt over wat het het afgelopen jaar heeft verricht. Een afvaardiging van het gemeentebestuur is aanwezig om gemeentelijke plannen voor het dorp toe te lichten. Op de ALV komt in elk geval aan de orde het laatste bericht over het woningbouwplan in Oosterzee-West.


NL Doet uitgesteld

Afgelopen 16 maart hebben we vanwege de stortregen en de verwachte wind de voorgenomen werkzaamheden voor NL Doet uitgesteld. We willen een vaste kabel leggen naar de verlichting over de vaart en onderhoudswerkzaamheden in de open lucht uitvoeren. De vaste mensen van de onderhoudsploeg zullen we daarvoor nog benaderen. Voor de anderen geldt: geef je daarvoor op bij Jan Wever.


Bestuursleden gezocht

Het bestuur van PBO is op zoek naar mensen die onze gelederen komen versterken. Met twee nieuwe bestuursleden zal ons bestuur weer op peil zijn. Meld je aan en loop een paar vergaderingen met het bestuur mee zodat we over en weer kunnen kijken of dat bevalt. De benoeming tot bestuurslid is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering die in april 2019 plaatsvindt.


Nieuwe tarieven

De tarieven 2019 voor onze camping en voor onze jachthaven Oosterzee-Gietersebrug zijn door het bestuur vastgesteld. De tarieven voor de camping waarin het lage btw-tarief aan de wettelijke verhoging (van 6% naar 9%) zijn aangepast. De jachthaven Brette Hoanne hebben we per 1 januari 2019 overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de Brette Hoanne. De PBO-leden die daar een boot hebben liggen, krijgen 35% korting.


Achtergrond half-verhardingspaden rondom het Tsjûkemar

In de maanden juni/juli van 2017 hebben we de tegelpaden in de omgeving van de wijk Tramdijk in Lemmer en een deel van het voet- en wandelpad langs het Tsjûkemar vervangen door half-verharde paden. Dit naar aanleiding van een groot aantal klachten en meldingen over de slechte tegelpaden en valpartijen, zie hier.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

8 maart 2019 t/m 21 april 2019
Moerteiken, de moeder als doelwit. Varenka Paschke exposeert bij Galerie Nuweland, Buren 31 te Oosterzee - Buren

21 maart 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

23 maart 2019
Ophalen gratis compost milieuterrein Lemmer, Schuddingsteeg 2 van 09.00 tot 12.00 uur

4 april 2019
Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, 20.00 uur café Tjeukemeer

25 april 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering
Groene Startavond Tûk Wenjen, De Hege Fonnen Lemmer, inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur

23 mei 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

27 juni 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering