Aktueel


Nieuws


EasterSimmer zet de kinderen van Oosterzee in het zonnetje!

De volgende editie van EasterSimmer staat gepland op 7 oktober 2017. Door verschillende omstandigheden zullen we het anders aanpakken dan de vorige jaren. Het team van EasterSimmer wil zich volledig richten op het 10 jarig bestaan in 2018 en zal dan groots uitpakken! In 2018 komen we uiteraard terug met de succesvolle Mud Run en Minions Run.
7 oktober 2017
Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert EasterSimmer een familiedag voor jong en oud, deze zal plaatsvinden op de Herenweg 90 te Oosterzee. Voor kinderen in alle leeftijdsgroepen zullen we leuke, gezellige en actieve activiteiten organiseren.
Er is een doorlopend programma van 14.00 tot 18.00 uur.
De volgende activiteiten staan op het programma:
- Graffiti o.l.v. een professionele Graffiti Artist (8 tot 18 jaar)
- Canvas doeken pimpen (2 tot 7 jaar)
- Schminken en Glittertattoo’s zetten
- Ibiza haarveren zetten
- Grabbelen
- Springkussen en ballenkanon
- Survival Clinic (6 tot en met 65 jaar)

Survival Clinic
Ter voorbereiding op de Mud Run & Minions Run van 2018 kun je, door het meedoen met de Clinic, onderdelen onder de knie krijgen zoals touwklimmen en apenhang. Ons bestuurslid en tevens Survivalkampioen Kerst Wind leert je de tips en trucs. Wil je meedoen aan de Survival Clinic? Zorg er dan wel voor dat je goed schoeisel en een lange broek draagt.
Onder het genot van een hapje (poffertjes & hamburgers), een drankje en een muziekje willen we er een feestelijke dag van maken. Iedereen is welkom tijdens deze gezellige middag, ook als je alleen maar wilt toeschouwen.
Dus noteer alvast in je agenda:

Zaterdag 7 oktober, EasterSimmer, 14.00 uur, Herenweg 90


Open avond Lemster Palet

Maak kennis met onze manier van werken en kom langs op 28september! De amateur teken- en schilderclub “Het Lemster Palet” organiseert op donderdag 28 september a.s. een “open” avond in de grote zaal van de Hege Fonnen. Geïnteresseerden kunnen deze avond kennis maken met de begeleider en de wijze waarop de clubavonden worden ingevuld. Op deze avond kunt u zelf aan de slag gaan, maar alleen kijken kan ook.

Op de schilderavonden wordt met verschillende materialen gewerkt zoals potlood, aquarel, inkt, houtskool, pastelkrijt, acrylverf en druktechnieken of een mix van deze materialen. Met inbreng van de leden komen er allerlei onderwerpen aan de orde. Zo wordt er abstract gewerkt en worden er diverse tekentechnieken onder de loep genomen. Tekenen naar model staat ook vaak op de rol. Bij het Lemster Palet kun je het programma volgen of lekker vrij werken, maar altijd onder de professionele begeleiding van André v.d. Linden – beeldend kunstenaar. De leden van het Lemster Palet exposeren ook regelmatig; momenteel is een groepsexpositie te zien in Suderigge. In De Hege Fonnen is een permanente expositie van de leden.

Open avond Lemster Palet
donderdag 28 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.lemsterpalet.nl


Schoorsteen

Op 7 augustus is pijpenbouwer Harm Meijer in opdracht van de KPN begonnen met de renovatie van de schoorsteenpijp. Uiterlijk 1 november neemt de stichting Schoorsteen Oosterzee de gerenoveerde pijp over van de KPN. Harm Meijer heeft middels de stichting informatie verspreid onder de direct omwonenden. Hij heeft de omwonenden aangeboden om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen: 06 53649123.


Vogelkijkhut


Het Gemaaltje dat nu in gebruik is als Vogelkijkhut, is door vrijwilligers helemaal mooi opgeknapt en geschilderd met behulp van financiële bijdragen van Gemeente De Fyske Maren, het Waterschap en de Vogelwacht Oosterzee e.o.

Alle deuren en kozijnen, plafond en muren, maar ook de informatiepanelen over de geschiedenis van het Gemaaltje hebben een opfrisbeurt gekregen.

De deur van de Vogelkijkhut staat nu permanent open, zodat iedereen even naar binnen kan kijken om de hut te bewonderen.


Nieuw huurcontract Brette Hoane

Na intensieve gesprekken met de Provincie Fryslan heeft het bestuur een nieuw huurcontract afgesloten. Gevolg daarvan is dat de provincie de verslibde toegang tot de haven eenmalig gaat baggeren; het uitbaggeren van de haven moeten we zelf doen.


Eastersee Regatta augustus 2017

Het Open Nederlands Kampioenschap OK-klasse / Eastersee Regatta wordt op 26 en 27 augustus op het Tsjûkemar voor Oosterzee verzeild. Ingrid en Harm de Vries zijn erin geslaagd om dit evenement ook in 2018 en 2019 naar Oosterzee te krijgen. In de week voor 24 augustus verwachten we de eerste zeilers hier in het dorp. Het plaatselijk comité verwacht zeilers uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België en natuurlijk ons land. Naar het zich laat aanzien kan het aantal deelnemers dit jaar op 75 komen; vorig jaar waren er 43 deelnemers. Zie ook www.easterseeregatta.nl .

WSV Zevenwolden uit Lemmer verleent faciliteiten voor de organisatie van de wedstrijden en levert met haar kotter het startschip. Vanwege het hoge aantal deelnemers wordt de schouw van Meindert Boon nu als contraschip ingezet. We verwachten ook twee skûtsjes waarmee liefhebbers het water op kunnen.


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Vrijwilligers - meld u aan

PBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat is altijd kwetsbaar: mensen vertrekken uit Oosterzee of kunnen om gezondheidsredenen minder doen dan voorgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden in het groen, de haven en de camping kunnen we mensen gebruiken. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden frequent en langdurig zijn kan het bestuur van Plaatselijk Belang een onkostenvergoeding met de vrijwilliger afspreken.

Ook ontstaan weer nieuwe werkgroepen of worden van ons afvaardigingen naar andere clubs gevraagd.

Ook daarom zijn we steeds op zoek naar bewoners van Oosterzee die ons komen versterken.

Aanmelden bij de secretaris van het bestuur van uw Plaatselijk Belang.


Ledenaantal

Aantal leden


De nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.4

Agenda

21 september 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

28 september 2017
Open Avond Lemster Palet van 20.00 tot 22.00 uur Grote zaal van de Hege Fonen

7 oktober 2017
Eastersimmer Family Fun Day van 14.00 tot 18.00 uur Herenweg 90 Oosterzee

19 oktober 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

23 november 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

14 december 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

25 januari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur