Aktueel


Nieuws

Vandalisme

Hier zijn geen woorden voor. Wie weet er iets meer van, graag contact opnemen met pb@oosterzee.com


ALV

Op donderdagavond 4 april 2019 om 20.00 uur houden wij onze Algemene Leden Vergadering in het café Tjeukemeer. De ALV is de belangrijkste vergadering waarin het bestuur van PBO graag met de leden de koers voor het komende jaar uitzet en verantwoording aflegt over wat het het afgelopen jaar heeft verricht. Een afvaardiging van het gemeentebestuur is aanwezig om gemeentelijke plannen voor het dorp toe te lichten. Op de ALV komt in elk geval aan de orde het laatste bericht over het woningbouwplan in Oosterzee-West.


NL Doet

Op zaterdag 16 maart vanaf 10.00 uur knappen we met steun van NL Doet onze schuren, schuttingen, plaveisel en spulletjes op zodat we weer netjes aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Vrijwilligers die deel willen nemen, kunnen zich nu al aanmelden bij de secretaris: mailto:g.verhoef@oosterzee.com Voor de lunch wordt gezorgd. Laten we 2019 met een ruime ploeg goed beginnen.


Bestuursleden gezocht

Het bestuur van PBO is op zoek naar mensen die onze gelederen komen versterken. Met twee nieuwe bestuursleden zal ons bestuur weer op peil zijn. Meld je aan en loop een paar vergaderingen met het bestuur mee zodat we over en weer kunnen kijken of dat bevalt. De benoeming tot bestuurslid is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering die in april 2019 plaatsvindt.


Vrijwilligersavond

Op 12 januari 2019 heeft het bestuur de vrijwilligers van Plaatselijk Belang Oosterzee in Café Tjeukemeer bedankt voor het werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. Bij die gelegenheid heeft onze voorzitter Toine Trommelen in zijn speech de resultaten over 2018 genoemd en de vooruitzichten voor 2019 geschetst. De redactie van de website heeft deze resultaten verwerkt in ‘Wat doet PBO voor u?'


Nieuwe tarieven

De tarieven 2019 voor onze camping en voor onze jachthaven Oosterzee-Gietersebrug zijn door het bestuur vastgesteld. De tarieven voor de camping waarin het lage btw-tarief aan de wettelijke verhoging (van 6% naar 9%) zijn aangepast. De jachthaven Brette Hoanne hebben we per 1 januari 2019 overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de Brette Hoanne. De PBO-leden die daar een boot hebben liggen, krijgen 35% korting.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

28 februari 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

16 maart 2019
NL doet vanaf 10.00 uur

21 maart 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

4 april 2019
Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, 20.00 uur café Tjeukemeer

25 april 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

23 mei 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

27 juni 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering