Aktueel


Nieuws

Havenkom Brette Hoanne wordt gebaggerd

Van 25 juni tot 6 juli wordt de havenkom van de Brette Hoanne gebaggerd tot op een diepte van 140-150cm. Met dank aan de eigenaar van de oude herberg daar. De huurders van ligplaatsen van Plaatselijk Belang Oosterzee ontvangen per email nog nader bericht. Het zou namelijk prettig zijn als er tijdens de baggerperiode zo min mogelijk bootjes liggen in de Brette Hoanne.


Houtafval op de groenafvalstortplaats

Dit houtafval is door de medewerkers van de gemeente gevonden bij de groenafvalstortplaat. Dit hoort hier niet thuis, want het kan niet gecomposteerd worden. Het hoort thuis op het milieuterrein. Helaas is het zo dat we de stortplaats kwijtraken als dit soort afval hier wordt gestort. Laten we met z'n allen zorgdragen voor een 'schone' stortplaats voor groenafval.


Einde Doarpsomropper

Heel veel jaren heeft Plaatselijk Belang Oosterzee gebruik mogen maken van de bladzijden die de Doarpsomropper ter beschikking stelde. PBO kon daardoor haar oproepen, verslagen en aankondigingen steeds communiceren. Maar communicatiemiddelen vernieuwen en papieren periodieken zie je steeds meer verdwijnen. Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee bedankt hierbij alle vrijwilligers die redactieactiviteiten, drukken en rondbrengen voor hun rekening hebben genomen.

Op de Algemene Leden Vergadering van 4 april 2019 zal het bestuur hieraan extra aandacht besteden.


Innen contributie 2017

De penningmeester van PBO gaat binnenkort de contributie over het afgelopen jaar 2017 innen. De meeste van onze leden hebben daarvoor een doorlopendemachtiging afgegeven. Binnenkort treft u dus een afschrijving aan van euro 7,50 o.v.v. “Contributie 2017”. Leden die geen machtiging hebben afgegeven worden aan huis bezocht met het verzoek de contributie te voldoen.


Privacy

Op 25 mei wordt een nieuwe wet over de ‘privacy’ van kracht. Ook PBO moet aan nieuwe bepalingen voldoen. PBO moet onder meer een gedragscode formuleren en een privacyverklaring op de website gaan zetten.


SSO terrein

Op het kunstgrasveld van de Sport-, Speel- en Ontmoetingsplaats (SSO) treffen we sigarettenpeuken aan. Ook op de rest van het SSO ligt rommel. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van PBO en het is ook storend voor de gebruikers van het SSO. Peuken horen in een asbak of vuilnisbak. Het bestuur van PBO gaat graag het gesprek met de jongeren aan over hoe we het SSO schoonhouden.


Verslag Algemene Leden Vergadering PBO 5 april 2018

Meestal verschijnt het verslag van de ALV pas als de nieuwe ledenvergadering weer in zicht komt. Dat willen we graag doorbreken door nu al het conceptverslag te plaatsen op de website. Iedereen kan het zo lezen en kan rekening houden met bijvoorbeeld de toezeggingen van de gemeente DFM. Omdat de volgende ALV het verslag goedkeurt, gaat het hier om een ‘concept’, waarvan het bestuur heeft geaccordeerd dat het geplaatst mag worden op de website. Voor het conceptverslag klik hier.


Weispield 28 juni t/m 14 juli 2018

Iepenloftspul Bantegea organiseert en presenteert het driejaarlijkse Iepenloftspul van 28 juni tot 14 juli 2018. Haast je als je het spektakel wil meemaken: eind derde week mei was de helft van het aantal kaarten al verkocht.

Houd de websites in de gaten: https://www.iepenloftspulbantegea.nl/ en https://www.spektakeltsjukemar.nl.

Voor Oosterzee koppelen we hieraan een aantal promotie - ideeën van ons dorp. Welke vrijwilligers pakken wat op? Er is bij het bestuur van PBO een beperkt budget beschikbaar voor deze promotie.


Flyer Iepenlofspul Mârchjepôle


Vrijwilligers gevraagd voor schoonmaken toiletunit

PBO is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de schoonmaak van de toiletunit op de camping. Voor deze werkzaamheden is een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar. Aanmelden bij Jan Wever of bij het secretariaat mailto:guus.verhoef@gmail.com.


Baggeren buitenhaven Oosterzee Gietersebrug

De buitenhaven is in korte tijd dermate dichtgeslibd dat baggeren weer noodzakelijk is. De gemeente heeft dit ook onderkend en is bereid de haven dit jaar nog uit te baggeren. Dat zal na 1 oktober gebeuren.


Ledenaantal

Aantal leden


Fryske Marren vitaal

Vereniging van ouderen, voor ouderen, door ouderen. Voor de nieuwsbrief klik op Nieuwsbrief mei
Agenda

5 mei - 30 juni 2018
Expositie van keramist John Newdigate "Flying into The Wind" bij Nuweland, Oosterzee Buren 31. Voor verdere informatie zie https://nuweland.nl/

21 juni 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur

28 juni tot 14 juli 2018
Iepenloftspul Mârchjepôle

12 juli 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur

14 juli 2018
Veldsink-Ferwerda Minions & Mud Run Inschrijven kan in meerdere categorieën.

27 september 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur

1 november 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur

13 december 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur