Aktueel


Nieuws

Risico's en bestrijding van de berenklauw

Sinds enkele jaren komt de berenklauw voor in onze gemeente. Vooral de reuzenberenklauw kan bij aanraking tot brandwonden leiden. We bestrijden deze plant op locaties waar een groot risico is op aanraking, zoals wandel- en fietspaden en speelplekken. Ook nu zijn we hier volop mee bezig. In dit bericht vindt u meer informatie over het gevaar van deze plant. Ook kunt u het bij ons melden als u een berenklauw aantreft.

'Risico's en bestrijding van de berenklauw' online lezen »

Voedselbanken, zinvol of zinloos

Hoe kan het dat in een welvarend land nog steeds mensen afhankelijk zijn van voedselbanken. En wat is de rol van de lokale overheid hierin.In Nederland hebben we een vangnet voor diegenen die (tijdelijk) geen werk en inkomsten hebben. We noemen dat bijstand. Toch zijn er groepen mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank, omdat de bijstand niet voldoende is om rond te komen. Een mooi initiatief, iets om trots op te zijn. Maar toch in een land als Nederland zou het niet nodig moeten zijn.

Heeft De gemeente een goed totaal overzicht van hen die hulp nodig hebben? Is daarbij ook duidelijk wat de problematiek is? Zijn er andere oplossingen voor het probleem dan enkel geld geven? Welk vangnet is er voor zelfstandigen, die het tijdens en na de crisis ook moeilijk hebben gekregen en de eindjes aan elkaar moeten knopen? Zijn zij bekend met de mogelijkheden en bekend bij hulpverleners?

In aanloop naar het nieuwe beleid van de gemeente willen wij als raadsleden van NCPN, CU en VVD met u in gesprek. Wat kan De gemeente hierin betekenen? Sluit het nieuwe beleid aan bij de problemen die u of in uw omgeving ondervindt in het dagelijkse leven?

Wij nodigen u uit hierover mee te praten op 15 juni 20.00 uur in café De Stam te Joure. Graag zoeken we samen hoe het mogelijk anders zou kunnen.


Werkgroep Herenweg - meldt u aan

De Provincie heeft in 2018 op de planning staan dat de N924 (plaatselijk bekend als de Herenweg) tussen de snelweg en Echten wordt opgeknapt. Daarbij wordt de aansluiting van de toegangsweg naar de Brette Hoane meegenomen. Al eerder heeft PBO wensen gehoord voor de entree’s van het dorp en voor de veiligheid van de weg die door het centrum van het dorp loopt.

Het is nu het goede moment om het gesprek met de Provincie aan te gaan en mee te spreken over de vormgeving die met de opknapbeurt gaat worden gekozen. Daarom roepen we geïnteresseerde dorpsbewoners op om deel te nemen aan de ‘Werkgroep Herenweg’ en gesprekspartner van de Provincie Fryslân te zijn. Anne Hoekstra en Jan Wever nemen namens PBO deel.


Eastersee Regatta augustus 2017

Het Open Nederlands Kampioenschap OK-klasse / Eastersee Regatta wordt op 26 en 27 augustus op het Tsjûkemar voor Oosterzee verzeild. Ingrid en Harm de Vries zijn erin geslaagd om dit evenement ook in 2018 en 2019 naar Oosterzee te krijgen. In de week voor 24 augustus verwachten we de eerste zeilers hier in het dorp. Het plaatselijk comité verwacht zeilers uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België en natuurlijk ons land. Naar het zich laat aanzien kan het aantal deelnemers dit jaar op 75 komen; vorig jaar waren er 43 deelnemers. Zie ook www.easterseeregatta.nl .

WSV Zevenwolden uit Lemmer verleent faciliteiten voor de organisatie van de wedstrijden en levert met haar kotter het startschip. Vanwege het hoge aantal deelnemers wordt de schouw van Meindert Boon nu als contraschip ingezet. We verwachten ook twee skûtsjes waarmee liefhebbers het water op kunnen.


Stichting Tegengas - Tsjûkemar

Het bedrijf Vermilion Energy wil opnieuw naar gas boren bij het Tsjûkemar. Eerder wist de actiegroep Stichting Tegengas boringen te keren op juridische gronden. Na twee jaar stilte is het bedrijf nu toch weer actief. Vermilion is in gesprek geweest met de commissie bodemdaling, die onder andere bestaat uit leden van het Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat en Provincie. Inzet van de gesprekken is om proefboringen uit te voeren aan beide kanten van het Tsûkemar, tussen Vierhuizen en Delfstrahuizen en bij Follega. De commissie beslist over de proefboringen en ook onder welke voorwaarden deze zullen worden uitgevoerd.

De Stichting Tegengas maakt zich opnieuw sterk voor de belangen van de inwoners, PBO sluit zich daarbij graag aan.

Het grote verschil tussen de eerdere procedure toen en nu is dat de gemeente De Fryske Marren geen proefboringen of boringen op haar grondgebied wil. Daarnaast is het zo dat de berichtgeving over de aardbevingen in Groningen in ons voordeel werkt.

Doordat Stichting Tegengas de vorige keer de procedure gewonnen heeft, moet Vermilion nu de proefboringen gelijktijdig met de daadwerkelijke gaswinning uitvoeren. Weest alert.


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Uitbreiding vliegveld Lelystad - aanvliegroute over Tsjûkemar

De toekomstige aanvliegroute van vakantievluchten naar vliegveld Lelystad vanuit Engeland komt vermoedelijk boven het Tsjûkemar te liggen. Er wordt gesproken over een vlieghoogte van 1900 meter en het inzetten van een bocht naar rechts.

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken is op Rijksniveau afgesproken om Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 te ontwikkelen tot vakantieluchthaven. De luchthaven is bedoeld voor vluchten naar vakantiebestemmingen in Europa en gebieden rondom de Middellandse zee.

De opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven is doorgeschoven naar april 2019., omdat de benodigde verkeersleiding niet tijdig kan worden geleverd.

De gemeente De Fryske Marren is van mening dat de uitbreiding van de luchthaven tot nu toe volgens de daarvoor aangewezen procedures is verlopen. De noodzakelijke onderzoeken zijn gedaan. De gemeente laat zich nader informeren over de impact van de gekozen vliegroutes over en vlieghoogten boven onze gemeente. Zij gaat hierover in gesprek met Lelystad Airport en heeft daarover contact met de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wij zijn alert.


Vrijwilligers - meldt u aan

PBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat is altijd kwetsbaar: mensen vertrekken uit Oosterzee of kunnen om gezondheidsredenen minder doen dan voorgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden in het groen, de haven en de camping kunnen we mensen gebruiken. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden frequent en langdurig zijn kan het bestuur van Plaatselijk Belang een onkostenvergoeding met de vrijwilliger afspreken.

Ook ontstaan weer nieuwe werkgroepen of worden van ons afvaardigingen naar andere clubs gevraagd.

Ook daarom zijn we steeds op zoek naar bewoners van Oosterzee die ons komen versterken.

Aanmelden bij de secretaris van het bestuur van uw Plaatselijk Belang.


Internetlessen

Robert Kuijpers heeft twee aanmeldingen gekregen voor zijn internetlessen die hij inmiddels aan huis heeft gegeven. Hij geeft de lessen geheel belangeloos en de lessen zijn gratis. In september starten weer nieuwe lessen. U kunt zich bij Robert aanmelden: r.f.kuijpers@home.nl


Ledenaantal

Aantal ledenBespaar op energie en verlaag uw woonlasten

Wilt u besparen op uw energieverbruik? Doe dan mee aan ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’. Voor dit project wordt er bij 100 huishoudens een systeem voor energiemonitoring geïnstalleerd. Hiermee krijgen de huishoudens realtime en periodiek inzicht in hun energieverbruik en energiekosten.

Voor het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ worden op korte termijn in de buitendorpen van Lemsterland en in Langweer de zgn. slimme meters geplaatst. Als deelnemer aan het project ontvangt u een kastje voor energiemonitoring van Enelogic, dat aan deze slimme meter gekoppeld wordt. Met dit apparaatje is online te volgen hoeveel energie er in huis wordt verbruikt en hoeveel dit verbruik kost. Als u uw wasmachine of de televisie aanzet, dan ziet u direct dat uw energieverbruik omhoog gaat en hoeveel! Zo kunt u besparingskansen ontdekken en aanpassingen doorvoeren.

Co-productie

Deze actie is een samenwerking tussen de energiecoöperaties Doniawerstal-Energie en Dorp Centraal. Vanuit energie coöperatie Dorp Centraal hebben Ursi Frehner, Willem de Bruijn, Jitze Oosterloo en Geartsje Witteveen het initiatief voor het project genomen. De uitvoering van deze actie wordt ondersteund vanuit studentencoöperatie SAMEEN en adviesbureau Ekwadraat. Als deelnemer ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief met daarin leuke weetjes, tips en andere interessante artikelen. Daarnaast bent u welkom op drie georganiseerde evenementen die betrekking hebben op energiebesparing en verduurzaming en kunt u lid worden van de community op Facebook waar interessant nieuws wordt gedeeld.

Meedoen?

Energiecoöperatie Dorp Centraal is op zoek naar deelnemers. Als lid/belangstellende van de energiecoöperatie Dorp Centraal ontvangt u deze speciale vooraankondiging over het project. Dankzij de subsidie kunnen deelnemers meedoen voor 35 euro. Dat is een flinke financiële besparing, want gewoonlijk zouden de kosten voor de installatie van de energiemonitoring in uw huis en de kosten van de activiteiten ongeveer 250 euro bedragen.

En …… wie klant is of tijdens het project klant wordt van Noordelijk Lokaal Duurzaam kan deze bijdrage op het eind van het project terugvragen.

Aanmelden voor het project kan via www.sameen.nl/project/fryske-marren

Let op: uw aanmelding geeft geen directe garantie tot definitieve deelname. Dit in verband met de straatverdeling van de slimme meters vanuit Liander.

Meer informatie over het project kunt u opvragen via: elke@sameen.nl.

Of via dorpcentraal@gemail.com / tel 0514 541431

Geartsje Witteveen

secretaris


De nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr. 3

Agenda

15 juni 2017

20.00 uur café De Stam te Joure praten over de voedselbanken met de raadsleden van de NCPN, CU en VVD

29 juni 2017

Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

26, 27 en 28 augustus
Open Nederlands Kampioenschap / Eastersee Regatta