Aktueel


Nieuws

Werkzaamheden Holsteinpad

Binnenkort wordt gestart met een aantal werkzaamheden aan het Holsteinpad in Oosterzee. Zo worden de bosschages langs de weg verwijderd, de bermen opgehoogd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Graag attenderen wij u op het nieuwsbericht op de website van de Fryske Marren.


Top tien verkeersonveilige situaties

Dit najaar heeft de werkgroep N-weg in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland de enquête Verkeersveiligheid in Oosterzee uitgezet onder alle dorpsgenoten. Negentig mensen hebben de enquête ingevuld. Wij zijn blij met deze respons. Er is een Top Tien gemaakt van de genoemde onveilige verkeerssituaties en de veroorzakers ervan. Ook oplossingen zijn genoemd evenals de gewenste snelheden in èn buiten de bebouwde kom. Tot slot kunnen we nog melden dat zeventien mensen graag samen met ons aan de slag willen gaan met de verkeersveiligheid.

Top Tien Enquete Verkeersveiligheid 2019


Bruggetje bij SSO: we zijn er mee bezig

De voorbijganger ziet al een tijd op de kop van de Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats de ligger voor het bruggetje over de ringvaart naar het meer liggen. Inmiddels zijn daar de leuningen aan gelast. We zijn in gesprek met de gemeente over o.a. de extra eis dat de maaiboot onder het bruggetje door moet kunnen.Podiumkar te huur

Kort geleden heeft onze podiumkar een nieuw dakje gekregen. Al eerder zijn de bodem en het interieur aan de beurt geweest en is er een speciaal trapje gemaakt. Het is nu helemaal in orde.

De podiumkar hebben we onlangs aan Lemmer verhuurd om Sinterklaas ook daar welkom te heten.

De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.


27 juni 2020 Eastersimmer – mudrun – survival

Van onze Activiteitencommissie kregen we het bericht dat zij samen met de Stichting Survivalbaan Eastersee op zaterdag 27 juni een mudrunsurvival organiseren. Reserveer de datum. 's Avonds is er weer een spetterend feest, vermoedelijk op het strand. Nadere berichten volgen.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

13 februari 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

19 maart 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

2 april 2020
Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, café Tjeukemeer

23 april 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

28 mei 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

25 juni 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

250 augustus 2020
Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café Tjeukemeer

27 juni 2020
Eastersimmer Mudrun Survival