Aktueel


Nieuws

Schoorsteen


Op 7 augustus is pijpenbouwer Harm Meijer in opdracht van de KPN begonnen met de renovatie van de schoorsteenpijp. Uiterlijk 1 november neemt de stichting Schoorsteen Oosterzee de gerenoveerde pijp over van de KPN. Harm Meijer heeft middels de stichting informatie verspreid onder de direct omwonenden. Hij heeft de omwonenden aangeboden om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen: 06 53649123.


Huisnummers in het buitengebied

112 – Als elke seconde telt
Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte wordt 112 gebeld. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten zijn, komt het heel vaak voor dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Hierdoor verliezen hulpdiensten enorm veel tijd.

Het probleem
Oorzaken zijn dat huisnummers vanaf de weg niet goed zichtbaar zijn, omdat de afstand tot de woning te groot is, achter een struik of boom verscholen ligt, of aan de zijkant van de brievenbus of het huis.
Voor de hulpdiensten en betrokkene is het meer dan vervelend als ambulance, politie, brandweer of de huisarts bij het verkeerde huis staat.


De oplossing
Reflecterende huisnummerbordjes bij de oprit zorgen ervoor dat woningen dag en nacht goed vindbaar zijn.

Ons aanbod
De gemeente vindt het belangrijk dat de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. Wij bieden daarom eenmalig aan inwoners die buiten de bebouwde kom wonen, de mogelijkheid een reflecterend huisnummerbordje aan te schaffen. De kosten per huisnummer zijn € 15,00. Daarvan betaalt de gemeente de helft. Als inwoner betaalt u dus € 7,50. Voor paaltjes dient u zelf te zorgen.

Bestellen bij de gemeente
Tot 1 november kunt u via het emailadres: mailto:huisnummers@defryskemarren.nl een reflecterend huisnummerbordje bestellen. Wilt u daarbij aangeven uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw emailadres en het gewenste huisnummer.
Nadat wij de bestellingen hebben ontvangen, geven wij dat door aan de leverancier.
Wij informeren u vervolgens vanaf welke datum de bordjes afgehaald kunnen worden.

Uitlevering
De leverancier levert de bordjes vervolgens af bij een viertal winkels; voor Oosterzee is dat DHZ Jos de Boer in Delfstrahuizen (voor de dorpen Delfstrahuizen, Echtenerbrug, Echten, Bantega, Oosterzee, Follega, Eesterga en Lemmer)
U betaalt € 7,50 in de winkel.


Zinvol vrijwilligerswerk

Vanaf 1 september is Stichting Present in De Fryske Marren haar activiteiten gestart. Present wil een brug slaan tussen mensen die wat voor een ander willen doen en mensen die daarmee geholpen worden. Present wil in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Present is daarmee dus een soort van vrijwilligersmakelaar.

Present werkt met iedereen: ieder mens die iets van zijn of haar tijd wil geven en dus present wil zijn is van harte welkom.

Voor Stichting Present is de inzet van de deelnemers het startpunt van elk project. Een groep vrienden, leden van organisaties/verenigingen/kerken of collega’s die wat van hun tijd op een zinvolle en nuttige manier willen inzetten. Present zoekt daar vervolgens een geschikte hulpvraag bij. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin maar ook sociale activiteiten zoals een middag op stap met gehandicapten of ouderen.

De projecten geven voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring. De deelnemers geven dus niet alleen, zij ontvangen ook!

De hulpontvangers zijn mensen die vaak geen sociaal vangnet hebben en het mede daardoor moeilijk hebben: ouderen, hulpbehoevenden, zieken of mensen die kampen met problemen. De vrijwilligers kunnen niet al hun problemen oplossen, maar hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting. Het contact met de mensen is daarbij minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor mensen is het vaak bijzonder dat een groep hen zomaar komt helpen. De hulpontvanger voelt zich hierdoor de moeite waard en durft weer vooruit te kijken.

U kunt onze stichting via de coördinator Annelien Ellerman bereiken door haar te mailen: mailto:annelien.ellerman@presentdfm.nl of door haar te bellen: 06-15487120. Zie voor meer informatie http://www.presentdefryskemarren.nl


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Vrijwilligers - meld u aan

PBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat is altijd kwetsbaar: mensen vertrekken uit Oosterzee of kunnen om gezondheidsredenen minder doen dan voorgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden in het groen, de haven en de camping kunnen we mensen gebruiken. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden frequent en langdurig zijn kan het bestuur van Plaatselijk Belang een onkostenvergoeding met de vrijwilliger afspreken. Ook ontstaan weer nieuwe werkgroepen of worden van ons afvaardigingen naar andere clubs gevraagd. Ook daarom zijn we steeds op zoek naar bewoners van Oosterzee die ons komen versterken. Aanmelden bij de secretaris van het bestuur van uw Plaatselijk Belang.


Ledenaantal

Aantal ledenDe nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.5


Agenda

19 oktober 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

3 november 2017
Klaverjassen café Restaurant Tjeukemeer inloop 19.45 uur, start 20.00 uur. Zie http://cafetjeukemeer.nl/

23 november 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

1 december 2017
Klaverjassen café Restaurant Tjeukemeer inloop 19.45 uur, start 20.00 uur. Zie http://cafetjeukemeer.nl/

14 december 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

15 januari 2018
Algemene ledenvergadering Dorp Centraal, tevens Nieuwjaarsbijeenkomst. Aanvang 20.00 uur, Dorpshuis De Brêge, Echtenerbrug

25 januari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur