Aktueel


Nieuws

Corona - openen toiletunit

Per 15 juni 2020 is de toiletunit op de camping weer open. Dat betekent dat ook trekkers met een tent, caravans zonder eigen toiletvoorziening en passanten in de jachthaven zonder toiletinrichting weer welkom zijn op het trekkersveld van onze camping of als passant in de jachthaven. Wel wordt gevraagd om de 1 ½ meter zo goed mogelijk aan te houden.


Gietersevaart

Het voet- en rijwiel pad langs de Gietersevaart is in slechte staat. Op bepaalde plaatsen is er voor fietsers nauwelijks meer doorkomen aan, op andere plaatsen verdwijnt het pad langzaam in de vaart. Namens de bewoners heeft Plaatselijk Belang Oosterzee dit weer aangekaart bij de gemeente. De gemeente wil het aanpakken van de riolering en het leggen van glasvezel ter plekke gaan combineren.


Groenstort - graag dump melden

Nu de groenstortplaatsen zijn opgeheven en de locaties ontmanteld zijn, zijn we bang dat her en der groenstort gaat plaatsvinden. Plaatselijk Belang Oosterzee vraagt hierbij aan de bewoners van Oosterzee om alle illegale dump van groenafval en ander afval (langs de weg, in een sloot, …. ) op een openbare plaats als een melding door te geven aan de gemeente De Fryske Marren. Hierbij de link van de melding.


Optimist-on-tour

De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar organiseert ook dit jaar weer op 27, 28 en 29 augustus de Optimist-on-tour. Hier kunnen jeugdige bewoners ook van ons dorp in optimisten de eerste beginselen van het zeilen leren. De hoogste klassen van de basisscholen ontvangen daarover nog bericht. De laatste dag is de ‘vrije dag’. Houd de berichten in de gaten!


Secretaris bestuur PBO gezocht

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee zoekt een nieuwe secretaris door het vertrek eind augustus van de huidige functionaris. Inlichtingen over het takenpakket bij Guus Verhoef of Toine Trommelen, zie http://oosterzee.com/.


NL doet op zaterdag 12 september

NLDoet is eerder vanwege de Corona van begin maart uitgesteld. We organiseren NLDoet nu op zaterdag 12 september en voeren onder leiding van Jan Wever een aantal klussen uit. Voor de lunch wordt gezorgd. Reserveer de datum in je agenda: het is erg leuk om een zaterdag mee te klussen.


Belangrijke informatie Corona-virus

Om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk in te dammen, zijn er nieuwe richtlijnen en nemen de huisartsenpraktijken in Lemmer en Echtenerbrug met ingang van maandag 16 maart nadere maatregelen.

Wij vragen u dringend om:

 • altijd eerst te bellen en niet naar de praktijk te komen
 • bij klachten door griep of verkoudheid en luchtwegklachten thuis te blijven en rustig uit te zieken.
 • geen handen te schudden en gepaste afstand te houden van andere patiënten als u in de praktijk bent.
 • geen briefjes, recepten e.d. af te halen als dat kan wachten
 • met minder dringende zaken te wachten.

Bel de praktijk als er klachten van kortademigheid of benauwdheid optreden.

De huisartsen stellen een apart spreekuur in voor patiënten met griep-, verkoudheid- of luchtwegklachten die moeten worden gezien door de huisarts. Dit spreekuur is op een aparte locatie, om de patiënten met een mogelijke Corona-besmetting gescheiden te houden van andere patiënten. De patiënten worden dus niet op de eigen praktijk gezien. Ook kunt u een andere huisarts treffen dan uw eigen huisarts.

De huisartsen handelen nu zoveel mogelijk vragen telefonisch of per e-mail af. Alleen patiënten met spoedeisende klachten worden gezien. De huisarts bepaalt welke patiënten moeten worden gezien; de assistentes overleggen dit met de huisarts. Bestaande afspraken die kunnen wachten (bijv. controles) worden mogelijk afgezegd. U ontvangt dan bericht van uw huisarts.

Alle praktijken houden de toegangsdeur dicht. Patiënten die een afspraak hebben en naar de praktijk komen, moeten aanbellen of telefoneren en worden dan binnen gelaten door de assistente.

Voor meer informatie verwijzen we u naar:

de website van de RIVM

 • het landelijke publieksnummer 0800-1351
 • http://thuisarts.nl

 • Podiumkar te huur

  De podiumkar is te huur voor feesten en partijen voor een vaste prijs van € 150 per dag. Transport en opbouw in overleg. Voor het transport, opbouw, afbreken plus een man begeleiding rekenen we € 100. Alle bedragen exclusief 21% btw. Voor de opbouw zijn nog minimaal twee man van de huurder nodig.

  Inlichtingen bij Jan Wever telefoon 06 811 79 000.

  Ledenaantal

  Aantal leden


  Agenda

  25 augustus 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  27, 28 en 29 augustus 2020
  Optimist-on-tour

  10 september 2020
  Algemene Leden Vergadering, aanvang 20.00 uur, Café De Jister

  24 september 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  29 oktober 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  26 november 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  17 december 2020
  Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, aanvang 20.00 uur, inloop half uur vanaf 19.30 uur, Café de Jister

  9 januari 2021
  Vrijwilligersavond