Biljartvereniging Pommerance

De grootste vereniging binnen de muren van Café De Jister is biljartvereniging Pommerance. Deze club heeft 3 speelavonden, waarbij libre wordt gespeeld.

Op dinsdag en donderdag zijn de heren actief en de dames spelen op de vrijdag. Op de donderdagmiddag is er een seniorenteam. Ieder jaar wordt er een club toernooi gespeeld. Het knock-out toernooi heeft een aparte commissie en is altijd een gezellig en spannend weekend.

De woensdag voor Hemelvaart gaat de hele club met partner op stap. Tijdens deze avond worden de prijzen van het seizoen uitgereikt. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Mocht je interesse hebben om bij deze club te willen spelen, dan kun je contact opnemen met Café De Jister (0514-541269).

Dartclub S.H.I.D.T

De dartclub S.H.I.D.T organiseert voor haar leden een competitie in de maanden oktober t/m april van elk jaar, waar een ieder zijn krachten op het dartbord kan meten met de andere leden. De competitiewedstrijden worden op de vrije vrijdagavonden gehouden bij Café De Jister.

Verder probeert de club voor de leden zoveel mogelijk te organiseren zoals darttoernooien op de thuislocatie met een aantal leden naar andere toernooien. Aan het einde van het seizoen is er een slotavond waarbij het gooien van pijlen, een hapje en een drankje en gezelligheid centraal staat.

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Café De Jister(0514-541269).

Daarnaast spelen er twee teams in de Friese Dartbond. Deze wedstrijden worden op de dinsdag gespeeld. De ene week speelt een team thuis en de andere week uit.

Kaartclub Oosterzee

In de periode van oktober tot en met april klaverjast de kaartclub om de week op dinsdag voor de competitie. 3 bomen worden gespeeld. Met de kerst is er altijd een gezellige avond met prijs klaverjassen. Het is een gezellige club.

Naast de kaartclub hebben we op de eerste vrijdag van de maand vrije inloop klaverjassen. Je betaalt een inleg en van die inleg worden vleesprijzen besteld bij keurslager ‘t plein in Lemmer. Per tafel is er een vleesprijs. De avond start om 20.00 uur.

Leg je graag een kaartje, dan ben je van harte welkom!!

Toneelclub ‘It Freonental’

Toneelclub ‘It Freonental’ oefent in de wintermaanden hun toneel stukken in de grote zaal van Café De Jister.

Oranjevereniging Oosterzee
Oranjevereniging

Hoe kun je ons bereiken?

Via:
bestuur@ovoosterzee.nl
http://www.facebook.com/ovoosterzee
http://www.twitter.com/ovoosterzee

Overige verenigingen

Volleybal club de Tsjûkemarders - www.tsjukemarders.frl
Gymnastiekvereniging Wats - www.gvwats.nl
Voetbalvereniging Voetbal Vereniging Oosterzee - www.vvebc.nl

Begrafenisvereniging Gedenkt te sterven Oosterzee

De uitvaartvereniging Gedenkt te sterven Oosterzee is op 17 februari 1909 opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit hulp te verlenen aan mensen uit de directe woonomgeving.
De vereniging hoeft geen winst te maken, maar zij wil wel de kosten van die hulp kunnen dekken. Zij is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, die op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus.

Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering belegd waarop o.a de jaarlijkse lidmaatschapsgelden en de ledenkorting worden vastgesteld.

Voor meer informatie: https://gedenktesterven-oosterzee.webnode.nl/