Dokterswacht

Dokterswacht Friesland werkt alleen op afspraak. Belt u daarom altijd eerst met de Dokterswacht op 0900 - 112 7 112. Dit telefoonnummer moet u bellen vanaf 5 uur ’s middags tot 8 uur ’s morgens en tijdens de weekeinden en feestdagen.

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112.

Alleen bij spoed
U kunt alleen in spoedeisende gevallen met uw hulpvraag naar het centrale nummer bellen. Het is niet de bedoeling dat u belt met algemene vragen of vragen die kunnen wachten tot het gewone spreekuur van uw huisartsenpraktijk. Op de website Thuisarts.nl, ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap, vindt u informatie over wat u zelf kunt doen aan uw klachten en wanneer u de huisarts moet bellen.

De doktersassistente vraagt naar de volgende gegevens:

  • Geboortedatum, naam, adres en woonplaats.
  • De naam van uw huisarts.
  • Het telefoonnummer waar de beller en/of de patiënt te bereiken is.
  • Het verzekeringsnummer van de ziektekostenverzekering.
  • Uw BSN-nummer (staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Omschrijving van de aandoening.
  • Medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoeningen/ziektes).
  • Gebruik van medicijnen en zo ja, welke?

De huisartsenpost Heerenveen is gehuisvest op het Spoedplein Heerenveen in ziekenhuis Tjongerschans. De route naar de Dokterswacht en het ziekenhuis staat aangegeven op de ANWB-borden vanaf de snelweg. Het adres is Thialfweg 44 Heerenveen. Ingang spoedplein via Van Maasdijkstraat.