Aktueel


Nieuws

Duurzame toevoeging aan ons dorp

Heb je een idee of plan voor een duurzame toevoeging aan ons dorp, mail dit dan naar ons, via mailto:pb@oosterzee.com. Wij brengen het dan in bij Dorp Centraal zodat zij het kunnen beoordelen en eventueel ondersteunen.


Deelauto

Om in ons dorp een deelauto te plaatsen moet er een minimaal aantal abonnees zijn. Als abonnee betaal je ca 25 Euro per maand voor het recht om de auto te gebruiken, de gebruikskosten komen daar nog bij (en zijn afhankelijk van de tijd en afstand).
Wie wil zich (voorlopig) aanmelden als abonnee? Bij voldoende aanmeldingen zal de aanvraag in werking worden gezet. U kunt zich aanmelden via mailto:arjanschellinkhout@gmail.com


Planning uitbreiding Oosterzee-West Realisatiefase

Civieltechnische voorbereiding maart – mei 2024

Aanbesteding / gunning juni - juli 2024

Civieltechnische uitvoering augustus 2024

Nuts-voorzieningen oktober 2024

Bouwijpe kavels november 2024

Verkoop kavels Start uitgifte (aankondiging) * september 2024

Herinnering aankondiging oktober 2024

Inschrijving uitgifte (8 dagen) begin november 2024

Uitnodiging verloting (indien noodzakelijk) medio november 2024

Verloting / reserveringen eind november 2024

* Uitgifteproces van kavels wordt bewust na de vakantieperiode gestart, omdat gebleken is dat communicatie in de vakantieperiode lastig is N.B. deze planning is voorlopig en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden


Een piratenboot is gestrand.


Doe mee in Oosterzee!Mudrun zaterdag 13 juli


Taken en bevoegdheden redactiecommissie nieuwsbrief

Redactieregels nieuwsbrief 2023-06-13.pdf


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

Bestuursvergaderingen 2024

Elke derde donderdag van de maand komt het bestuur bijeen. Voor het inloop spreekuur voorafgaand aan de bestuursvergadering contact opnemen voor de locatie via mailto:pd@oosterzee.com

Activiteiten

Elke tweede vrijdag van de maand klaverjassen bij Café de Jister, aanvang 20.00 uur

Elke eerste vrijdag in de maand: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister

vrij 7 juni: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister

za 13 juli: Easter Simmer Mudrun en beachparty