Aktueel


Nieuws

Een piratenboot is gestrand.


Doe mee in Oosterzee!

We hebben met de werkgroep een planningsposter gemaakt met activiteiten die tot en met de zomer in Oosterzee worden georganiseerd.
Dit is een beginnetje. Uiteraard kunnen mensen of verenigingen hierop nog hun eigen aanvullingen doen voor de tweede helft van het jaar.
Berichten voor deze planning kunnen naar het mailadres: positievegezondheid@oosterzee.com

Op 25 april is de volgende bijeenkomst van Doe mee in Oosterzee in de Jister, vanaf 20.00 uur.

Esther Kuijpers-Schwartz
Daan Bultje


Beste mede dorpsbewoners,

Het eigendom van het voormalige schoolgebouw van de Eben Haezer is, door het verliezen van de onderwijsfunctie, weer in handen van de gemeente. Het pand wordt momenteel tijdelijk bewoond om leegstand te voorkomen. In nauwe samenwerking met Dynhus en Plaatselijk Belang Oosterzee werken we aan het vinden van een nieuwe bestemming voor deze plek.

We geloven dat deze plek veel potentie heeft, en we willen graag jullie inbreng en creativiteit om samen tot een passende bestemming te komen. Wat zouden we kunnen doen met deze plek in ons dorp? Ideeën variëren van sociale woningbouw tot het combineren van maatschappelijke functies, zoals een dependance van de bibliotheek, kinderopvang, en meer.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het indienen van een haalbaar idee niet automatisch betekent dat dit idee zal worden gerealiseerd. De definitieve bestemming zal afhangen van verschillende factoren, waaronder haalbaarheid, financiën en andere overwegingen. Ons doel is om het maximale voor ons dorp te bereiken, en we waarderen alle inbreng. Dus als je een idee hebt, aarzel niet om een bericht naar PB te sturen.

We willen voorkomen dat mensen verkeerde verwachtingen hebben en benadrukken dat niet alle ingediende ideeën automatisch worden uitgevoerd. Het aanleveren van haalbare ideeën betekent niet dat elk idee zal worden gerealiseerd, maar dat er serieus naar alle inbreng zal worden gekeken.

Laten we onze krachten bundelen en deze kans grijpen om ons dorp nog beter te maken.


Mudrun zaterdag 13 juli


Taken en bevoegdheden redactiecommissie nieuwsbrief

Redactieregels nieuwsbrief 2023-06-13.pdf


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

Bestuursvergaderingen 2024

Elke derde donderdag van de maand komt het bestuur bijeen. Voor het inloop spreekuur voorafgaand aan de bestuursvergadering contact opnemen voor de locatie via mailto:pd@oosterzee.com

Activiteiten

Elke tweede vrijdag van de maand klaverjassen bij Café de Jister, aanvang 20.00 uur

Elke eerste vrijdag in de maand: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister

do 25 april: Bijeenkomst van Doe mee in Oosterzee aanvang 20.00 uur Café e Jister

12 mei: kopij inleveren voor de nieuwsbrief

vrij 7 juni: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister

za 13 juli: Easter Simmer Mudrun en beachparty