Aktueel


Nieuws

Doe mee in Oosterzee!

Op donderdagavond 12 oktober 2023 werd weer een bijeenkomst in de Jister georganiseerd. We merken dat iedere vergadering weer nieuwe mensen aanschuiven die zich verbonden voelen om iets voor hun dorp te willen doen. Dit is erg leuk en motiverend om te zien.

De werkgroep Positieve Gezondheid keek terug op de eerste editie van de Dorpspicknick op een zaterdag 9 september jl. Er was een mooie opkomst die middag, waar de temperatuur makkelijk de 30 graden aantikte. Ondanks de hoge temperaturen, hadden inwoners zelfgemaakte hapjes meegenomen en die werden ook rondgedeeld. De picknick krijgt volgend jaar zeker een vervolg. De samenwerking met het Eastersimmer evenement met demonstraties van de brandweer, een rondvaart op het Skûtsje De Trije Doarpen, spijkerbroekhangen en het tonnelûken, zorgde in ieder geval dit jaar voor een spetterende zomersfeer.

Vooruitkijkend zijn er plannen gemaakt om voor de winterperiode ook een aantal ontmoetingsmomenten op de agenda te zetten. De entree is gratis en iedereen is welkom!

Wat is er te doen in Oosterzee t/m maart 2024?

Te doen

Verzamelplek

Datum

Tijd


‘Kletsen bij de koffie’

Een ochtendje voor iedereen die het leuk vindt om aan te schuiven. Voor ouders en hun peuters/kleuters, en ook ouderen en jeugd.

De Jister

Vrijdag 9 februari, daarna elke 1e vrijdag van de maand:

- 1 maart

- 5 april

- niet ivm meivakantie
- 7 juni

Tussen 9.30-11.30 uur staat de

koffie klaar

Bijeenkomst

Aanpak Dorpskern

De Jister

donderdag 14 maart

Vanaf 20.00 uur

Maaltijd Dorp Centraal

De Jister

Vrijdag 16 februari

17.00 uur

Rondwandeling ‘Oosterzee door de tijd’

Verzamelen bij de nieuwe haven van Oosterzee

Zaterdag 9 maart 2024

De route is rolstoelvriendelijk

Vanaf 10.30 uur verzamelen

Klaverjassen

Elke 2e vrijdag van de maand

De Jister

Vanaf 20.00 uur

Dorpspicknick

Rond de haven

Volgt

12.30 – 14.00 uur

Wil je meer informatie of heb jij een talent dat je wilt inzetten voor Oosterzee? Mail dan naar positievegezondheid@oosterzee.comof tot ziens op 1 februari bij de volgende bijeenkomst van ‘Doe mee in Oosterzee!’. Bellen kan ook: via 06-24739439 of 06-14045959.

Daan Bultje en Esther Kuijpers-Schwartz

Weet ú wie er naast u woont? Kunt u iets voor hem of haar betekenen? Met een klein gebaar geef je iemand het gevoel dat hij/zij erbij hoort.


SAMENETEN,JAGEZELLIG

Vrijdag 16 februari,17.00 uur, bent u van harte welkom in café De Jister.

Lokale energiecoöperatie Dorp Centraal organiseert samen met café De Jister een warme maaltijd voor de mensen uit Oosterzee.

U kunt zich opgeven, graag uiterlijk 13 februari, 16.00 uur

Café De Jister 0514 541269

Anneke Hoekstra 06 45378144

Geartsje Witteveen 06 22068105

dorpcentraal@gmail.com

Het is gratis, inclusief 2 consumpties (non-alcohol); een vrijwillige bijdrage mag.

Vervoersproblemen? Geef het door, wij regelen het.


AANPAK HERENWEG DORPSKOM OOSTERZEE

Oosterzee trekt aan de bel

Kom 14 maart naar de Jister en zie wat de Herenweg allemaal losmaakt in ons dorp. Donderdag 8 februari konden de bewoners van Oosterzee zich al uitspreken en het werd meteen duidelijk dat er veel te verbeteren valt. In de drukbezochte (30-50 mensen) bijeenkomst van de Werkgroep Aanpak Herenweg werden pijnpunten genoemd en problemen aangekaart over “onze” doorgaande weg maar er werd ook volop meegedacht over de aanpak en er werden vooral veel oplossingen aangedragen.

De werkgroep gaat er mee aan de slag en wil graag de verschillende oplossingen laten zien. Want niet alles kan en mag maar als we er met ons allen achter staan is er veel mogelijk. Dus tot ziens op 14 maart om 20.00 uur.


Beste mede dorpsbewoners,

Het eigendom van het voormalige schoolgebouw van de Eben Haezer is, door het verliezen van de onderwijsfunctie, weer in handen van de gemeente. Het pand wordt momenteel tijdelijk bewoond om leegstand te voorkomen. In nauwe samenwerking met Dynhus en Plaatselijk Belang Oosterzee werken we aan het vinden van een nieuwe bestemming voor deze plek.

We geloven dat deze plek veel potentie heeft, en we willen graag jullie inbreng en creativiteit om samen tot een passende bestemming te komen. Wat zouden we kunnen doen met deze plek in ons dorp? Ideeën variëren van sociale woningbouw tot het combineren van maatschappelijke functies, zoals een dependance van de bibliotheek, kinderopvang, en meer.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het indienen van een haalbaar idee niet automatisch betekent dat dit idee zal worden gerealiseerd. De definitieve bestemming zal afhangen van verschillende factoren, waaronder haalbaarheid, financiën en andere overwegingen. Ons doel is om het maximale voor ons dorp te bereiken, en we waarderen alle inbreng. Dus als je een idee hebt, aarzel niet om een bericht naar PB te sturen.

We willen voorkomen dat mensen verkeerde verwachtingen hebben en benadrukken dat niet alle ingediende ideeën automatisch worden uitgevoerd. Het aanleveren van haalbare ideeën betekent niet dat elk idee zal worden gerealiseerd, maar dat er serieus naar alle inbreng zal worden gekeken.

Laten we onze krachten bundelen en deze kans grijpen om ons dorp nog beter te maken.


Taken en bevoegdheden redactiecommissie nieuwsbrief

Redactieregels nieuwsbrief 2023-06-13.pdf


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

Bestuursvergaderingen 2024

Elke derde donderdag van de maand komt het bestuur bijeen. Voor het inloop spreekuur voorafgaand aan de bestuursvergadering contact opnemen voor de locatie via mailto:pd@oosterzee.com

Activiteiten

Elke tweede vrijdag van de maand klaverjassen bij Café de Jister, aanvang 20.00 uur

vrij 16 februari: Dorpsmaaltijd, vanaf 17.00 uur Cafë de Jister

vrij 1 maart: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister

za 9 maart: Rondwandeling 'Oosterzee door de tijd' vanaf 10.30 uur verzamelen bij de nieuwe haven

do 14 maart: Inloopavond Herenweg, 20.00 uur Café de Jister

vrij 5 april: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister

vrij 7 juni: Koffieochtend 'Kletsen bij de koffie' van 09.30 tot 11.30 uur in Café de Jister